Sökning: "förklaringsmodeller i historia"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden förklaringsmodeller i historia.

 1. 1. Om vädrets makter hos Herodotos

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Claes Malmberg; [2018-09-10]
  Nyckelord :grekiska; Herodotos; klimat; väder;

  Sammanfattning : Väder är ett tema som ligger i den, vad gäller Herodotos, omdiskuterade skärningspunkten mellan religion och försokratisk naturfilosofi. Studien har undersökt 74 textpassager i Herodotos Historia som tar upp väder eller klimat. LÄS MER

 2. 2. Riket sal

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan; Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Lode Kuylenstierna; Dag Kuylenstierna; [2017]
  Nyckelord :Rikets sal; Dag Kuylenstierna; Lode Kuylenstierna; Genetik; biologi; upplösningstillstånd; orginal; kopia; masteressä; fri konst; Adam och Eva; konst; enäggstvilling; essä; fiktion; kirali; Människan; Kungliga Konsthögskolan; Jesus Kristus; tvillingbror; Jönköping; Ryhov; tumör;

  Sammanfattning : Master essä skriven i relation till examensutställningen av tvillingskulpturen Homo digitalis på galleri Mejan. Rukets sal är även en kortare utdrag av filmprojektet; Mina sanna lögners historia som under 2017 är under utveckling år 2017 med stöd av Region Jönköpings Län. LÄS MER

 3. 3. Att konstruera ett historiskt tänkande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lukas Lundgårdh; Hellen Serruys; [2017]
  Nyckelord :Eftertest; förklaringsmodeller; förtest; historia; historiedidaktik; komparativ studie; konstruktion av historia; läromedelstext; spelfilm;

  Sammanfattning : Skolverket för i en artikel fram hur film har blivit ett alltmer vanligt inslag i historieundervisningen. På grund av detta har även den historiedidaktiska forskningen intresserat sig för de problem och möjligheter detta ger i klassrummet. LÄS MER

 4. 4. Hjälper det alltid att vända andra kinden till? : Hur gestaltas mobbning i Jonas Gardells roman Ett ufo gör entré och Gilla ”hata horan!” av Johanna Nilsson?Hur kan innehållet användas meningsfullt i undervisning på högstadiet?

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Anna Serrander; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om företeelsen mobbning sedd ur olika perspektiv. Mobbning är dock ett stort område, och en problematisk term att förklara. En anledning till det är det kan ta sig uttryck på så många olika sätt. Därför kan man säga att uppsatsen består av två delar. LÄS MER

 5. 5. Att bygga social hållbarhet, En studie över de föränderliga beskrivningarna av relationen mellan social hållbarhet och byggd miljö i Malmös general- och översiktsplaner från 1966 till år 2012

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Ida Ingmansson; [2014]
  Nyckelord :postmodernism; modernism; Social hållbarhet; byggd miljö; förtätning; funktionsuppdelning; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : I den nya översiktsplanen för Malmö, som antogs den 14:e maj 2014 läggs ett stort fokus på hur man kan stärka social hållbarhet genom insatser i den byggda miljön. De miljöer som beskrivs som socialt hållbara ska präglas av täthet och funktionsblandning. LÄS MER