Sökning: "faktor som påverkar teknik"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade orden faktor som påverkar teknik.

 1. 1. Att navigera genom förändringens vindar : Kommunikationsstrategier i olika faser på en textilfabrik i Thailand

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Julia Karbassi; Hanna Derring; Anastasia Elisabeth Nordin; [2023]
  Nyckelord :Organizational change management; communication communication strategies; Organisatorisk förändringsledning; kommunikation kommunikationsstrategier;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilka kommunikationsstrategier som chefer använder sig av för att kommunicera förändringar samt hur väl dessa kommunikationsstrategier fungerar. Tidigare forskning har visat att effektiv kommunikation är en avgörande faktor för att lyckas med organisatoriska förändringar. LÄS MER

 2. 2. Utkontraktering, ny lagercentral eller fortsatt drift på befintlig lagercentral? - En fallstudie på ett svenskt lantbrukskooperativ

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Emil Nordgren; Carl Kilström; [2023]
  Nyckelord :Utkontraktering; drift i egen regi; egen drift; lagerverksamhet; lager; fördelar och nackdelar; strategisk betydelse; kostnad; flexibilitet; kvalitet; kontroll; kompetens och teknik; 3PL; tredjepartslogistik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Utkontraktering, ny lagercentral eller fortsatt drift på befintlig lagercentral? En fallstudie på ett svenskt lantbrukskooperativ. Författare: Carl Kilström och Emil Nordgren Handledare: Joakim Kembro, Avdelningen för Teknisk Logistik, Institutionen för Maskinvetenskaper. Thomas Nordström, Transportchef Företag Alfa. LÄS MER

 3. 3. Sjösäkerhet i en digitaliserad sjöfart : En studie om effekter på sjösäkerheten i en framtida digitaliserad sjöfart

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Hannes Örberg Kätterer; [2023]
  Nyckelord :Ship; Navigation; Digitalization; Safety; Ship officer; Human Factor; Education; Organization; Fartyg; navigation; digitalisering; säkerhet; sjöbefäl; mänsklig faktor; utbildning; organisation;

  Sammanfattning : Sjöfarten har förändrats genom tiderna och fartygen har utrustats med avancerad teknologi. Trots högutbildade operatörer och högteknologiska fartyg så inträffar allvarliga sjöolyckor som kan härledas till mänskliga fel och teknologiska brister. LÄS MER

 4. 4. Barns skrivande med digitala verktyg : En enkätstudie om förskollärares perspektiv på skrivutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Mathea Eliasson; Sanna Lindgren; [2023]
  Nyckelord :digital tools; experience; preschool teachers; reflection; writing development; digitala verktyg; erfarenhet; förskollärare; reflektion; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Tidigare forskning belyser att digitala verktyg fått en allt större plats i förskolan vilket innebär både för-och nackdelar med införandet (Forsling, 2020; Kervin, 2016; Marklund och Dunkels, 2016). Studiens syfte är att bidra med kunskap om barns möjligheter till skrivutveckling med hjälp av digitala verktyg utifrån ett förskollärarperspektiv. LÄS MER

 5. 5. From Data to Decisions: Decisive Factors Influencing Swedish IT SMEs Adoption of Business Intelligence Systems

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Shayan Nilfouroushan; Tarik Almohtasib; [2023]
  Nyckelord :SME; Adoption; Business Intelligence BI ; Business Intelligence Systems BIS ; Decision-making; Perceived usefulness PU ; Perceived Ease of Use PEU ; Technology Acceptance Model TAM ; The Technology Organisation Environment Framework TOEF ;

  Sammanfattning : Research Question: Which are the decisive factors that impact the adoption of business intelligence systems (BIS) among IT SMEs in Sweden? Purpose: This paper aims to examine Swedish SMEs and understand which decisive factors have an impact on the decision makers and their adoption of BIS. This study aims to study SMEs that have already adopted BIS. LÄS MER