Sökning: "family system"

Visar resultat 1 - 5 av 918 uppsatser innehållade orden family system.

 1. 1. Transitioning from Care to Adulthood: Reintegration Experiences of Young People Leaving Residential Care in Ghana

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frederick Godwill Amissah; [2021-10-22]
  Nyckelord :care leavers; resilience; social reintegration; lived experiences; ecological systems theory;

  Sammanfattning : Studies on the young people’s transition from care have gained considerable attention in child protection discourse globally but in the African context, it is beginning to take form. Despite the incessant reintegration efforts occasioned by the quest to reform alternative childcare mechanisms in the Ghanaian context, little is known of the experiences of care leavers while they are leaving, and when they are out of care. LÄS MER

 2. 2. Identifying and supporting young carers in Sweden : School social worker’s perspectives

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mengqi Chen; [2021-07-01]
  Nyckelord :Young carer; School social work; Child; Childhood; Parentification; Child welfare;

  Sammanfattning : Research on young carers has been enriched over recent decades, but there are still many gaps to be explored. There is a lack of local research in many countries about the prevalence, identification, and interventions of young carers. Few studies have explored the experiences and perspectives of professionals in different fields. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelser av att vårda sitt barn på NICU, under Covid-19

  Magister-uppsats,

  Författare :Ivona Dejancic; Maddeleine Ocampo; [2021-05-18]
  Nyckelord :Föräldrar; familjecentrerad vård; NICU Covid-19;

  Sammanfattning : Background: Neonatal care stands for medical care of newborns. Due to illness, premature birth or complication at birth, infants may need neonatal intensive care at the beginning of their life. LÄS MER

 4. 4. Development of a Simulation Model for Combined PVT and Ground Source Heat Pump Systems : A TRNSYS Model Created for Commercial Use

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :HANNA OLAUSSON; EMMA WERNIUS; [2021]
  Nyckelord :Electrify everything; Solar assisted heat pump; Solar Energy; TRNSYS; Elektrifiera allt; solassisterad värmepump; Solenergi; TRNSYS;

  Sammanfattning : The Swedish government has set a target of a 100% renewable electricity system by 2040. To reach this goal, many actions have to be undertaken. Electrification of buildings is one action to be undertaken as the residential sector accounts for a large share of greenhouse gas emissions, where the most energy efficient method is to use heat pumps. LÄS MER

 5. 5. Riktvärdet på tomtmark : En jämförelse mellan lantbruk och småhus som visar orsaker till värdeskillnaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Anna Nilsson Sparf; Josefin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Property assessment; property valuation; rateable value; benchmark; plot of land; agriculture; detached houses; preparation work; value area; mass valuation; Fastighetstaxering; fastighetsvärdering; taxeringsvärde; riktvärde; tomtmark; Lantbruk; småhus; förberedelsearbete; värdeområde; massvärdering;

  Sammanfattning : I Sverige taxeras alla fastigheter vart tredje år (förutom industri och elproduktion som görs vart sjätte år) med antingen en allmän eller förenklad fastighetstaxering. En arbetsgrupp bestående av personer från Skatteverket, Lantmäteriet och ett värderingsföretag arbetar tillsammans med förberedelsearbetet inför en taxering. LÄS MER