Sökning: "syskon"

Visar resultat 1 - 5 av 321 uppsatser innehållade ordet syskon.

 1. 1. Ett anhörigperspektiv : Upplevelser, erfarenheter och stödbehov utifrån att ha ett syskon med en funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Cizilia Bergqvist; Tanja Masalin; [2020]
  Nyckelord :disabilities; experiences; impact; siblings; support; erfarenheter; funktionsnedsättning; påverkan; stöd; syskon;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftade till att beskriva upplevelser, erfarenheter och stödbehov utifrån att vara syskon till personer med funktionsnedsättning, med ett nutida samt retrospektivt perspektiv. En kvalitativ metod användes, där sex personer som har syskon med funktionsnedsättning, intervjuades genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Barns egna upplevelser av våld i hemmet : En litteraturöversik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap

  Författare :Jonna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Children; Domestic violence; Experience; Impact; Barn; våld i hemmet; upplevelser; effekter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla barn borde få växa upp i ett tryggt hem med omsorgsfulla föräldrar men tyvärr är det inte alla barn som får göra det. Trots de skyddsnät och de rättigheter som finns till barns fördel finns det barn som utsätts för våld. Våldet som de utsätts för kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt. LÄS MER

 3. 3. Familjers upplevelser och erfarenheter inför och i samband med sitt barns död : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Friede Thulesius; Alice Larsson Ördén; [2020]
  Nyckelord :Familjefokuserad omvårdnad; Hospice- och palliativ omvårdnad; Pediatrisk omvårdnad; Döende patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund Ett barns död kan verka som något av det svåraste en familj skulle kunna gå igenom. Det drabbade barnets ålder och utveckling är beroende av dennes upplevelse, men även hur föräldrar och syskon agerar gentemot barnet. LÄS MER

 4. 4. Ätstörningar : Hur omgivningen påverkas när en ung atlet drabbas av en ätstörning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Fanny Holm; [2020]
  Nyckelord :Atlet; Föräldrar; Syskon; Tränare; Ätstörning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar är en av de tio vanligaste psykiska sjukdomarna i befolkningen och delas in i Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, Ätstörning Utan Närmare Specifikation och Hetsätningsstörning och diagnotiseras med hjälp av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Förekomsten av ätstörningar är högre bland atleter än i normalbefolkningen och är vanligast i estetiska- uthållighets- samt viktklassidrotter men förekommer även i idrotter utan uttalade krav på låg kroppsvikt. LÄS MER

 5. 5. Att vara syskon till ett barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ebba Olofsson; Nicole Müller; [2020]
  Nyckelord :NPD; neuropsychiatric disability; siblings; relations; family; systems theory; family systems theory; NPF; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; syskon; relationer; familj; systemteori; familjesystemteori;

  Sammanfattning : Through practical experiences in social work we have found that siblings of children with neuropsychiatric disability are being left behind in family treatment. We have also identified  a knowledge gap through previous research in how siblings experience their role and relationships within the family. LÄS MER