Sökning: "syskon"

Visar resultat 1 - 5 av 280 uppsatser innehållade ordet syskon.

 1. 1. Den föränderliga empatins förklaring : Att känna empati för andra eller annat

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Checa; Jasmin Nazar; [2019]
  Nyckelord :empathy; IRI; sex; age; children;

  Sammanfattning : Empati förknippas i regel med medkänsla för andra. Forskning har visat att omvårdnad av andra utvecklar förståelsen för andras situation och ger högre empati. Studiens syfte var att undersöka om det finns samband mellan empati i relation till någon eller något utanför sig själv. LÄS MER

 2. 2. Att vara förälder till ett barn med medfödd hjärtsjukdom : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Davidsson; Malin Ihreborn; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medfödda hjärtsjukdomar är de mest dominerande hjärtsjukdomarna hos barn 0–18 år i Sverige och varje år föds på ca 1000 barn med en medfödd hjärtsjukdom. Medfödda hjärtsjukdomar delas in i Acyaotiska hjärtfel, obstruktiva hjärtfel och cyanotiska hjärtfel. LÄS MER

 3. 3. Att leva med ett syskon som har missbruksproblem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Maria Ekberg Leo; [2019]
  Nyckelord :Missbruk; syskon; coping; socialt stöd;

  Sammanfattning : Närmare en halv miljon vuxna svenskar har ett beroende eller missbruk av alkohol. Den motsvarande siffran för narkotika är 55 000 individer. Många av dessa personer har syskon. LÄS MER

 4. 4. Syskon till cancersjuka barn : en narrativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Isabelle Andersson; [2019]
  Nyckelord :childhood cancer; siblings; children and adolescence; mental health; coping; grief; meaning making; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : This is a narrative study about siblings of children with cancer and the psychological distress they undergo, during and after the treatment of their ill sibling. The empirical material consists of five phone interviews with participants over the age of 18, and with the experience of having a sibling being diagnosed with cancer during their childhood. LÄS MER

 5. 5. Sibling warmth as a correlate of youth self-esteem

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Naomi Wu; [2019]
  Nyckelord :self-esteem; family dynamics; family context; mother-youth relationship; sibling relationship; maternal warmth; maternal power assertion; maternal favoritism; självkänsla; familjedynamik; familjekontext; ungdom-föräldrarelation; syskonrelation; föräldravärme; förälders makthävdande; föräldrafavorisering;

  Sammanfattning : During adolescence, self-systems and individual perceptions of the self are changing and heavily influenced by family relationships, which are generally the first and longest lasting connections individuals experience. Thus, to understand youth development, it is imperative to investigate the family context, wherein parent-youth relationships and sibling relationships impact one another. LÄS MER