Sökning: "syskon"

Visar resultat 1 - 5 av 347 uppsatser innehållade ordet syskon.

 1. 1. Upplevelsen av att vara syskon till barn med cancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Ottosson Lundstedt; Hilda Martinsson; [2022-01-13]
  Nyckelord :Cancer; syskon; upplevelser; barn;

  Sammanfattning : Barncancer är en sjukdom som årligen drabbar cirka 370 barn, men som påverkar hela familjen. Trots det hamnar ofta syskonen i skymundan. Ett förhållningssätt som sjuksköterskan kan tillämpa för att uppmärksamma syskonen är familjecentrerad omvårdnad. Syftet var att belysa upplevelsen av att vara syskon till barn som drabbats av cancer. LÄS MER

 2. 2. Tillfälliga besöksrestriktioner för syskon på neonatalavdelningar : Barnsjuksköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Louise Pettersson Eld; Hanna Lind; [2022]
  Nyckelord :Family-centered care; siblings; neonatal care; pediatric nurse; parents; separation; Familjecentrerad omvårdnad; syskon; neonatalvård; barnsjuksköterska; föräldrar; separation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige vårdas ungefär 10% av de barn som föds på en neonatalavdelning. Inom neonatalvården är familjecentrerad omvårdnad väl etablerad där barnsjuksköterskan har en central roll i att arbeta med hela familjen. Många av de inneliggande barnen på en neonatalavdelning har äldre syskon. LÄS MER

 3. 3. ”Alltså IT är världens framtid!” : En studie om gymnasieelevers förväntningar på programmeringsundervisningen på Teknikprogrammet och vad som motiverat dem till gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Martin Loman; [2022]
  Nyckelord :programming; upper secondary school; motivation; educational choices; technology studies; programmering; gymnasium; motivation; gymnasieval; teknikprogrammet;

  Sammanfattning : Programmering och datalogiskt tänkande införs i allt fler länders läroplaner. I svensk grundskola skall eleverna få lära sig visuell programmering och datalogiskt tänkande men det är inte tydligt inskrivet att de ska få lära sig textbaserad programmering (Skolverket, 2021a). LÄS MER

 4. 4. Mammors upplevelser av att tvillingamma: en metasyntes

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Isa Söderberg; Cornelia Ahlén; [2022]
  Nyckelord :Breastfeeding twins; Mothers; Experiences; Tvillingamning; Mammor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Breastfeeding twins implies that the mother breastfeeds children of the same age and the children can be breastfed either together or separately. There are many benefits with breastfeeding twins, including the fostering of attachment. LÄS MER

 5. 5. Stödinsatser till barn som har syskon med funktionsnedsättning : En semi-strukturerad studie om professionellas utformning av stödet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Josefine Kronhamn; Niklasson Jessica; [2022]
  Nyckelord :Stöd; Delaktighet; Syskonrelation; Känslor; Stigma; Psykisk hälsa; Sociala band; funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som har ett syskon med funktionsnedsättning är en grupp som det finns begränsad forskning kring de extra behov som barnen har av att leva i en annorlunda situation. Fokus har framförallt legat på föräldrarna och barnen med funktionsnedsättningen. LÄS MER