Sökning: "floor plans"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden floor plans.

 1. 1. Community Centre in Gnesta

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Karl Graflund; [2019]
  Nyckelord :Gnesta; Medborgarhus;

  Sammanfattning : The building circulates around an atrium which clearly shows the communication up the building and enters daylight. The bearing in the building lies on pillars in laminated wood that fram the atrium and makes a rhythm along the entire facade. Firewalls against adjacent houses and stairwells help to stabilize the construction. LÄS MER

 2. 2. Anpassning av byggregler vid förtätning på en begränsad tomtyta

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Evelina Eklöv; Jessica Liljeqvist; [2019]
  Nyckelord :Densify cities; infill; apartment buildings; urbanization; building rules; standard; accessibility; room height; lighting conditions; city center; inner city.; Förtätning; infill; flerbostadshus; urbanisering; byggregler; standard; tillgänglighet; rumshöjd; ljusförhållanden; stadskärna; innerstad.;

  Sammanfattning : Syfte: Dagens urbanisering ger behov av förtätning av stadskärnor vilket kan leda till borttagande av parkering, grönområden och solljus. Att bygga och bo i innerstäder är dyrt på grund av höga markpriser, komplicerade projekt och en hög efterfrågan på bostäder. LÄS MER

 3. 3. Hus på stolpar som byggnadsmetod : En studie av projektet Emils Backe

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sofia Svensson; [2019]
  Nyckelord :Stilt Houses; Sustainability; Careful Foundation; Sustainable Foundation; Hus på stolpar; Stolphus; Hållbarhet; Varsam grundläggning; Hållbar grundläggning;

  Sammanfattning : Att bygga hus på stolpar, upplyfta ovanför mark eller vatten, har varit ett traditionellt sätt att bygga i många delar av världen och även i Sverige finns exempel på detta. På senare tid har det lyfts fram som en metod för varsam grundläggning för att bevara naturen i områden med höga natur- och kulturvärden. LÄS MER

 4. 4. MILJÖVÄNLIGT BYGGANDE I SKÅNE : Planering och utformning av en ekoby i Glimåkra

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Erica Fjeldstad; Madelene Svanbäck; Julia Svensson; [2019]
  Nyckelord :Eco- village; energy efficient; buildnings; villas; dupex; townhouses; Miljöbyggnad Gold; architecture.; Ekoby; ekohus; lågenergihus; miljö; material; miljöbyggnad; energi; arkitektur;

  Sammanfattning : The idea for this project is to design an eco-village on a property in Glimåkra in Skåne of southern Sweden, which is owned by the municipality of Östra Göinge. All of the designs in this eco-village would be built with materials that will benefit the environment and the people living there. LÄS MER

 5. 5. Nyproducerade flerbostadshus i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Stina Danielsson; Ida Brandt; [2019]
  Nyckelord :Nyproduktion; Malmö; Flerbostadshus; Likartad;

  Sammanfattning : Sverige är ett land med ständig befolkningsökning. Malmö är Sveriges tredje största stad och dessutom den snabbast växanden staden i landet. I och med befolkningstillväxten och urbaniseringen ökar behovet av bostäder och det produceras mycket nytt, främst flerbostadshus. LÄS MER