Sökning: "folkfinansiering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet folkfinansiering.

 1. 1. "Expropriation without compensation" : En kritisk diskursanalys av representationer i den folkfinansierade internetdokumentären Farmlands

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Carl-Magnus Lilljedahl; Oscar Borg; [2019]
  Nyckelord :Documentary; crowdfunding; Farmlands; Lauren Southern; truth; alt-right; South Africa; Dokumentärfilm; folkfinansiering; Farmlands; Lauren Southern; sanning; alt-höger; Sydafrika;

  Sammanfattning : Den här studien analyserar Lauren Southerns dokumentärfilm Farmlands, som skildrar konflikten mellan vita och mörkhyade om äganderätten till mark i Sydafrika. Vi analyserar Farmlands utifrån dess språkliga och visuella representationer av den vita respektive mörkhyade befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Sociala mediers betydelse för crowdfundingkampanjer : En kvantitativ undersökning av sociala mediers vikt som kommunikations- och marknadsföringskanal för crowdfunding

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Alexander Rossev Berent; Leonard Warvsten; [2016]
  Nyckelord :Crowdfunding; Social media marketing; Kickstarter; Social network; Crowdfunding; Folkfinansiering; Gräsrotsfinansiering; Sociala medier; Marknadsföring; Kickstarter; Socialt nätverk;

  Sammanfattning : Companies may need an infusion of capital for a multifold of reasons. The importance of capital needed for innovation applies not only to large companies but also to start-ups. In recent years crowdfunding has evolved and become a common alternative for entrepreneurs to finance their start-up. LÄS MER

 3. 3. Folkfinansiering för småföretag : En kvalitativ studie om folkfinansiering och traditionell företagsfinansiering i en svensk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ibrahim Abou Hachem; Björn Bydén; [2014]
  Nyckelord :Crowdfunding; Crowdsourcing; Finansiering; Folkfinansiering; Gräsrotsfinansiering; Småföretag;

  Sammanfattning : Folkfinansiering via Internet har på senare tid växt fram som en finansieringskanal förnya projekt och företagsidéer som har svårt att bli finansierade genom de traditionellafinansieringskanalerna. Det har emellertid varit okänt hur småföretagare ser på dennafinansieringskanal och vad de upplever som dess för- och nackdelar. LÄS MER

 4. 4. Keeping in Touch with the Crowd : An Exploratory Study of Relationships Between Firms and Funders after Successful Reward-based Crowdfunding

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Ludvig Berling; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Crowdfunding has become more than just a mean of raising money for firms thatdevelop products. Through crowdfunding can firms get in touch with potentialcustomers and get market validation of the product. LÄS MER

 5. 5. Crowdfunding - En svensk kontext : En studie av inre och yttre motivationsfaktorers inverkan på svenska individers vilja att finansiellt stödja svenska tillväxtföretag genom crowdfunding

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

  Författare :Vesam Ashouri; Hampus Ohlén; [2013]
  Nyckelord :Crowdfunding; intrinsic and extrinsic motivation; incentives; growth companies.; crowdfunding; folkfinansiering; inre motivationsfaktorer; yttre motivationsfaktorer; incitament; belöning; tillväxtföretag;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien bygger på nuvarande finansieringssvårigheter svenska tillväxtföretag möter i tidiga skeden, något som påverkar Sverige negativt eftersom dessa företag kan vara en länk till svensk tillväxt och fler arbetstillfällen. Därför studeras i studien det nyligen framvuxna finansieringsalternativet “Crowdfunding” som en eventuell lösning på problemet. LÄS MER