Sökning: "folkhälsovetenskap examensarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden folkhälsovetenskap examensarbete.

 1. 1. Källor till motståndskraft för utmattningssyndrom hos personer inom yrken i hälso- och sjukvården – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Folkhälsovetenskap

  Författare :Carola Embretsen; [2018]
  Nyckelord :Burnout; Exhaustion; Healthcare professions; Health promotion; Prevention; Resilience; SOC.; Hälso- och sjukvårdspersonal; Hälsofrämjande; KASAM; Motståndskraft; Prevention; Skyddande faktorer; Utmattningssyndrom.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuktalen har ökat till följd av psykisk ohälsa världen över. En av de främsta orsakerna till detta har varit den ökade förekomsten av stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom. En grupp som har varit extra utsatt är personer i inom yrken i hälso- och sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Skyddande immunitet mot Strongylus vulgaris – en framtida möjlighet? : en studie av adjuvanset G3 samt L3 larvers inverkan på cytokinproduktion hos häst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Frida Nilsfors; [2018]
  Nyckelord :vaccin; strongylus vulgari; adjuvans; equin;

  Sammanfattning : Strongylus vulgaris (stor blodmask) är den mest patogena parasiten hos häst i Sverige, redan vid låg infektionsdos orsakar parasiten stor skada på blodkärlen som försörjer tarmen. Skadorna kan ge upphov till allvarliga fall av kolik och tromboser. Prevalensen av S. LÄS MER

 3. 3. Stöd och rutiner för barn och ungdomar på kvinnojourer : examensarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Hanna Hammarström; [2016]
  Nyckelord :Shelter; education; children; schooling; public health; Utbildning; skyddat boende; kvinnojour; barn; skolgång;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att identifiera vilket stöd som fanns för barn som befann sig på kvinnojourer, samt undersöka vilka rutiner som fanns kring skolgång på kvinnojourer i ett mellansvenskt län. Data samlades in genom intervjuer och en manifest ansats användes för att analysera svaren. LÄS MER

 4. 4. Ortorexia nervosa : Hälsa som blir ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jessica Bergendahl; Evelina Östman; [2014]
  Nyckelord :orthorexia nervosa; health; mental illness; media influences; ortorexia nervosa; hälsa; psykisk ohälsa; medias påverkan;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGTitel: Ortorexia nervosa- Hälsa som blir ohälsaInstitution: Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i SkövdeKurs: Examensarbete i folkhälsovetenskap, 15 högskolepoängFörfattare: Bergendahl, Jessica; Östman, EvelinaHandledare: Ekberg, JoakimSidor: 23Månad och år: 06/2014Nyckelord: Ortorexia Nervosa, Hälsa, Psykisk ohälsa, Medias påverkanBakgrund: En ny hälsosam livsstil börjar ofta med en god intention, men ibland kan den hälsosamma livsstilen gå för långt. Ortorexia nervosa var från början tänkt som ett sätt att benämna en grupp patienter med liknande problematik, tills det framkom att detta var något som behövde undersökas närmre. LÄS MER

 5. 5. Klimatsmart mat och hälsa

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Galina Premovska; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : development. 3 KLIMATSMART MAT OCH HÄLSA I SKOLAN EN INTERVJUSTUDIE OM SKOLMAT FRÅN HÅLLBARHETS- SAMT MILJÖMÄSSIGA OCH HÄLSOMÄSSIGA PERSPEKTIV MED EXEMPEL FRÅN MALMÖ STAD GALINA PREMOVSKA Premovska, G. Klimatsmart mat och hälsa i skolan. En intervjustudie om skolmat. LÄS MER