Sökning: "forskning kön beteende"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden forskning kön beteende.

 1. 1. Arbetsrelaterad stress har en negativ inverkan på flow - Arbetstagarnas egna skattningar av hur stress påverkar upplevd flow

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Sara Kihlström; Hanna van Gylswyk; [2023]
  Nyckelord :flow; stress; arbetsrelaterad stress; arbetsrelaterad flow; arbetstagare;

  Sammanfattning : Dagens samhälle ställer högre och högre krav på arbetstagaren därarbetsrelaterad stress är ett farligt samhällsproblem. Stress är en fysiologiskreaktion och ett dynamiskt tillstånd och flow är en teori som används för attbeskriva ett tillstånd som kan reducera den upplevda stressen på arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Risk- och skyddsfaktorer till akademisk stress bland studerande utan barn och studerandeföräldrar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Alexandra Bäck; Florén Sofia; [2023]
  Nyckelord :akademisk stress; student; studerande föräldrar; förälder; social trygghet; stöd i föräldraskap;

  Sammanfattning : Att studera på universitet och högskolor ska vara möjligt för alla. Dock saknasstudiefrämjande insatser för och forskning om studerande föräldrar. LÄS MER

 3. 3. En studie om idrottens roll i det brottsförebyggande arbetet. Skillnader i attityder till kriminellt beteende bland ungdomar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mona Al-Samarraie Printz; Ivo Dominik Pekalski; [2022]
  Nyckelord :Kriminellt beteende; Attityder; Ungdomar; Brottsförebyggande; Ekologiska systemteorin Criminal behavior; Attitudes; Young people; Crime prevention; Ecological systems theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The survey aims to study differences regarding attitudes to crime, criminal activity, moral values and GRIT points among young people in upper secondary schools who attend year 3. Participating students live in three different cities; Lund, Malmö and Gothenburg, with an equal standard of living. LÄS MER

 4. 4. Den rosa lagboken: Om särbehandling vid lagföring av kvinnor i organiserad brottslighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Olivia Prekali; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; Organiserad brottslighet; Kvinnliga förövare; Maskulinitetsforskning; Påföljdsval; Narkotikabrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den organiserade brottsligheten i Sverige har radikalt ökat de senaste åren. Det förekommer debatter och förslag på hur man bäst ska få ordning på den ökade kriminaliteten och oron i samhället som har vuxit sig alltjämt starkare. En tanke som länge präglat straffrätten är att kvinnor inte begår brott i samma utsträckning som män. LÄS MER

 5. 5. Säsongsvariationer av fysisk aktivitet bland vuxna : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Anton Stagell; August Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; sommar; stillasittande beteende; säsongsvariation; vinter;

  Sammanfattning : Introduktion: Fysisk aktivitet är en viktig del för fysiskt och psykiskt välmående hos människan. Det kan minska risken för vissa sjukdomar och har positiva effekter på hjärnans funktioner. Fysisk aktivitet kan vara allt från styrketräning, konditionsträning till promenader och trädgårdsarbete. LÄS MER