Sökning: "fotbollstränare i malmö"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden fotbollstränare i malmö.

 1. 1. Granskning av tränares kunskap & beteende i styrketräning för fotbollsspelande ungdomar i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Filip Cibor; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att genom systematiska observationer och kvalitativa intervjuer synliggöra användbarheten av kunskap om styrketräning, samla kunskap om beteende hos fotbollstränare eller fystränare i fotbollsklubbar och synliggöra hur dessa implementeras i praktiken för pojkar och flickor i åldern 16–20. Studiens frågeställningar var: (1) hur stämmer en tränares uppfattning om dennes kunskap överens med dennes agerande i en praktisk situation? (2) hur upplever tränaren att styrketräning kan bidra till utveckling av ungdomars fysiska kvalitéer och hälsa? (3) hur kan skillnader eller likheter i agerande/beteende mellan olika tränare förklaras? Metod: Metoder som användes för att samla in empiri i denna studie var genom observationer och intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Fotbollsspelaren och tränaren: en studie om 15-åriga tjejers motivation att spela fotboll

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Paulina Olefors; [2018]
  Nyckelord :Fotboll; Motivation; Motivationsfaktorer; Självbestämmandeteorin; SDT; Self determination theory; Spelare; Tränare; Ungdomstjejer; 15-åring; Idrott;

  Sammanfattning : Barns idrottsdeltagande i Sverige minskar med stigande ålder från 7–12 år, framför allt ungdomstjejers deltagande. Genom att jämföra spelares och tränares perspektiv är syftet med studien att förklara vilka motivationsfaktorer som får 15-åriga tjejer att spela fotboll samt förklara hur tränaren påverkar dessa motivationsfaktorer. LÄS MER

 3. 3. Fotbollstränares användning av olika inlärningsmetoder

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sebastian Larsson; [2017]
  Nyckelord :fotbollstränare; lärande; utbildning;

  Sammanfattning : I denna studie beskrivs olika inlärningsmetoder som fotbollstränare kan ha användning av i sina tränarroller när de ska utveckla fotbollsspelare. Fotbollstränare kan idag samla kunskaper på många olika sätt i jämförelse med hur det har sett ut förr då tränare oftast bara hämtade kunskaper genom tidigare erfarenheter som spelare. LÄS MER

 4. 4. Aerob träning för fotbollsspelare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Nicklas Ivarsson; [2007]
  Nyckelord :aerob träning; fotbollsspelare;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet har varit att analysera fysiologisk litteratur och intervjua fem fotbollstränare från division ett till division tre i Sverige/Danmark om aerob träning i fotbollsklubbar. Den fysiologiska litteraturen har varit vetenskapliga studier om aerob träning och Svenska Fotbollförbundets utbildningslitteratur av Balsom(2003). LÄS MER