Sökning: "gäng"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet gäng.

 1. 1. Sprängningar & Kalasjnikovs : En kritisk diskursanalys av rapporteringen om förortsgäng och mc-gäng i svensk press.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Morenius Kajsa; Roth Jimmy; [2021]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; critical discourse analysis; othering; agenda-setting; framing; mc-gäng; gängkriminalitet; Hells Angels; Bandidos; förortsgäng.;

  Sammanfattning : In the aftermath of the conflict between motorcycle clubs Hells Angels and Bandidos in the 90´s, with shootings that resulted in many casulties it seems that they have been silent since then. When a new conflict between gangs from the suburbs emerge it seems that they had taken the place of the motorcycle clubs in news media as the worst criminals in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Den bebyggda miljöns påverkan på trygghet och säkerhet : En komparativ studie av Skogås torg och Turebergs torg

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Transportplanering

  Författare :William Pettersson Capasso; Linus Berggren; [2021]
  Nyckelord :Illumination; Crime prevention; CPTED; Green spaces; Camera surveillance; Security; Safety; Skogås torg; Turebergs torg; Belysning; Brottsprevention; CPTED; Grönska; Kameraövervakning; Säkerhet; Trygghet; Skogås torg; Turebergs torg;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur tryggheten och säkerheten påverkas av denfysiska planeringen av offentliga platser med inriktning på torg. För att uppfylla detta syftehar en litteraturstudie samt två fallstudier av Skogås torg och Turebergs torg gjorts. LÄS MER

 3. 3. #Menstruationstabu : En kvalitativ studie om hur unga kvinnor uppfattar kampanjfilmers budskap om det tabubelagda ämnet, menstruation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Cecilia Björklin; Nellie Sundström; [2021]
  Nyckelord :Menstruationstabu; unga kvinnor; Generation Z; budskap förankringar;

  Sammanfattning : Problemformulering: Runt hälften av världens befolkning består av kvinnor som har menstruation i sin vardag, men trots det är ämnet omringat av skam, tabu och stigma. Under de senaste åren, i samband med ett ökat menstruationsaktivism, har en ny era av menstruationsannonser dykt upp där man är mer villig att dela historier om menstruationsskam. LÄS MER

 4. 4. Hemliga tvångsmedel: Utökad tillämpning av hemliga tvångsmedel - vägen ut ur tystnadskulturen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Filippa Pålsson; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; Hemliga tvångsmedel; Straffprocessuella tvångsmedel; Hemlig avlyssning; Hemlig övervakning; Tystnadskultur; Gängkriminalitet; 34-punktsprogrammet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Covert coercive measures include, among other, covert surveillance and eavesdropping of electronic communications, CCTV, room tapping, and data interception. Coercive measures are regulated in the Code of Judicial Procedure and used by law enforcement agencies to facilitate their investigative work. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors engagemang i gäng : En systematisk forskningsöversikt om kvinnliga gängmedlemmar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Züleyha Yildirim; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER