Sökning: "Anders Christensen"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Anders Christensen.

 1. 1. Analys av urvalsprocessen till ryggkirurgi vid unilateral symptomgivande nervrotspåverkan. : En pragmatisk pilotstudie med könsperspektiv

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Anders Christensen; [2020]
  Nyckelord :Ischias; sensitivitet; specificitet; klinisk undersökning; fysioterapi; ryggsmärta;

  Sammanfattning : Introduktion Lumbago-ischias definieras som ländryggssmärta med utstrålande smärta från skinkan ut i ett ben och kan till 85 % förklaras av nervrotspåverkan såsom diskbråck och diskbuktningar. Urvalet för kirurgi vid symptomgivande nervrotspåverkan omfattar en sammanvägning av en noggrann anamnes, en radiologisk undersökning och en klinisk undersökning. LÄS MER

 2. 2. Den svenska konservatismen enligt Gunnar Biörck

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Anders Christensen; [2018]
  Nyckelord :konservatism; ideologi; högerpolitik; Gunnar Biörck;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Normativa grundmönster och laglotten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anders Elvingsson; [2016]
  Nyckelord :familjerätt; rättshistoria; arvsrätt; normativa grundmönster; laglott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The statutory share of inheritance in Swedish Law gives a direct heir the right to retain half of the estate in heritage. The other half is the deceased allowed to dispose through a will. The statutory share of inheritance has been under criticism for a long time and up for debate in both media and parliament. LÄS MER

 4. 4. Kinesisk cybernationalism och nationell identitet: Att definiera den kinesiska nationen på 2000-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kinesiska

  Författare :Anders Christensen; [2009]
  Nyckelord :cyber nationalism; Internet; identity; popular nationalism; China; nationalism; Kina; democratization; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : 中国网络民族主义现象所代表的含义已经越来越深远,不仅是对中国同样也是对世界而言。本文的主要目的是考察中国网络民族主义在21世纪在“华人的身份”以及“中国”的定义上扮演着怎样的角色。作者认为,在民族主义话题里,利用互联网做平台,中国的网民得以跟中国共产党所给于的“华人的身份”以及“中国”的定义挑战,因此中国网络民族主义极有可能影响中国向国民社会以及民主化道路上的发展。.. LÄS MER

 5. 5. Fast etableringsställe : En skatteplanerares dröm?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Anders Jönsson; Johan Christensen; [2008]
  Nyckelord :Skatterätt;

  Sammanfattning : This master’s thesis will examine the concept of “fixed establishment” in VAT-law. The concept can be found in the new EC-directive on the common system of value added tax, however it has existed for thirty years in previous directives. Despite this, the legislator has never provided a proper definition of the concept. LÄS MER