Sökning: "gemensam vårdnad barnets bästa"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden gemensam vårdnad barnets bästa.

 1. 1. Umgänge med båda föräldrarna, till vilket pris? : En tematisk innehållsanalys av tingsrättsdomars syn på barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Julia Järvinen; [2018]
  Nyckelord :Barnets bästa; vårdnad-och umgängestvister; familjevåld; tingsrättsdomar; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Studien syftar att undersöka hur barnets bästa beaktas i tingsrättsdomar, gällande vårdnad-och umgängestvister, utifrån avvägningen av barnets tillgång till båda föräldrarna och barnets rätt till skydd från en potentiellt farlig förälder. Detta när det förekommer eller har förekommit påståenden om våld mellan föräldrarna. LÄS MER

 2. 2. Mamma, pappa - och sedan barn? - Om bilden av föräldrarna i relation till principen om barnets bästa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Iara Laxén; [2017]
  Nyckelord :familjerätt; barnets bästa; vårdnadsmål; genusrättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur synen på en lämplig förälder och föräldrarnas kön framställs och påverkar vid vårdnadstvister samt hur det står i relation till principen om barnets bästa. Det har gjorts genom att analysera, undersöka och diskutera hur föräldrarna beskrivits av socialnämnder och i domar. LÄS MER

 3. 3. Gemensam vårdnad - lika med barnets bästa?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ingrid Ljunggren; [2016]
  Nyckelord :familjerätt; gemensam vårdnad; barnets bästa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barnets bästa ska vara avgörande i alla mål om vårdnad, boende och umgänge vilket föreskrivs i 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Barnets bästa är ingen ny målsättning i svensk rätt utan har funnits sedan många år tillbaka i tiden. Trots det finns det inget allmängiltigt svar på vad barnets bästa är. LÄS MER

 4. 4. Slå ett slag för familjen ‐ en utredning om hur barnets bästa beaktas vid vårdnads‐ och umgängesfrågor när uppgifter om våld/skyddade personuppgifter föreligger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Madeleine Andersson; [2015]
  Nyckelord :Familjerätt; vårdnad; umgänge; våld; skyddade personuppgifter; barnets bästa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera på vilket sätt barnets bästa beaktas när frågor om vårdnad och umgänge ska prövas av domstolen och det föreligger uppgifter om våld och/eller skyddade personuppgifter. Våld i nära relationer är en utbredd problematik. LÄS MER

 5. 5. Gemensam vårdnad - en förlegad presumtion? - En rättshistorisk redogörelse av vårdnadsutvecklingen med fokus på presumtionen för gemensam vårdnad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrika Svensson; [2015]
  Nyckelord :familjerätt; gemensam vårdnad; presumtion; family law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I familjerätten finns två former av vårdnad, ensam vårdnad och gemensam vårdnad. Den sistnämnda vårdnadsformen utgör utgångspunkten vid bedömningen av vilken vårdnadsform som är lämpligast. En utgångspunkt som har varit så stark att den har gett upphov till en presumtion för gemensam vårdnad. LÄS MER