Sökning: "going - concern"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade orden going - concern.

 1. 1. “Är jag trovärdig nog?” En kvalitativ studie om transpersoners upplevelser av könsidentitetsutredningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefine Nilsson; Lovisa Bergdal Landin; [2020-06-17]
  Nyckelord :trans; queerteori; Foucault; normer; relation;

  Sammanfattning : The aim of this study is to draw attention to experiences of going through gender assessments to gain deeper insight and knowledge regarding these. Five people with experiences of going through gender assessments have been individually interviewed. The data has been analysed using thematic analysis. LÄS MER

 2. 2. Safety solution for the powerlifting squat : Improving the safety for lifters and spotters in competition

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Magnus Wikström; [2020]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; User Experience; Ergonomics; Product Development; Safety; Powerlifting; Squat; Teknisk Design; Användarupplevelse; Ergonomi; Produktutveckling; Säkerhet; Styrkelyft; Knäböj;

  Sammanfattning : In powerlifting the athletes compete to lift as much weight as possible in the squat, bench press and deadlift, pushing their bodies to extreme levels of strength. When lifting heavy weights, safety becomes an important concern, especially where the lifters can get injured by the barbell if a lift is unsuccessful. LÄS MER

 3. 3. Min levda kropp : Kvinnors upplevelser av förändringar i deras levda kropp i samband med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Beatrice Edberg; Linnea Öberg; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; Fatigue; Lived body; Sexuality; Suffering; Bröstcancer; Fatigue; Levd kropp; Lidande; Sexualitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är vanligt i Sverige. Behandlingar vid bröstcancer leder till biverkningar som påverkar kvinnors levda kropp och sexualitet vilket skapar ett stort lidande. Det är sjuksköterskan ansvar att förebygga och lindra lidande. LÄS MER

 4. 4. Flags don’t feed people: nationalism and agri-culture in the UK : a critical framing analysis of nationalism as it appears in British agri-cultural discourse in the context of Brexit

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Anoushka Carter; [2020]
  Nyckelord :Nationalism; agriculture; ecological patriotism; far right; neoliberal capitalism; ecomodernism; Social Sciences;

  Sammanfattning : As Europe witnesses a rise in support of the far-right, more attention is being paid to why nationalistic sentiment is gaining popularity, particularly amongst rural populations. However, less known is how nationalism interacts with pressing ecological issues, even less so with agricultural matters. LÄS MER

 5. 5. EU-kommuner? : En fallstudie om EU-handslaget

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karla Escobar Barzola; [2020]
  Nyckelord :The EU-handshake; municipalities; Sweden; EU; Multilevel-governance; Vertical-and horizontal collaboration; EU-handslaget; kommuner; Sverige; EU; flernivåstyrning; vertikal-och horisontell samverkan;

  Sammanfattning : In 2014 the Swedish government concluded from an investigation that Swedish insights into the EU were lacking. Therefore, in 2016 the EU-handshake was an initiative from the government to strengthen the relationship between the local level and the EU. The EU handshake was non-mandatory and where municipalities joined. LÄS MER