Sökning: "government authorities"

Visar resultat 1 - 5 av 736 uppsatser innehållade orden government authorities.

 1. 1. Marginalisation of bisexual asylum seekers: a discourse analysis of Swedish case law

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Matilda Olstedt; [2024-03-15]
  Nyckelord :bisexuality; marginalisation; Sweden; asylum procedure; case law;

  Sammanfattning : Bisexual individuals are often construed as ‘half homosexuals’, and thus seen as less vulnerable to sexual minority intolerance and persecution. According to bisexuality scholars, however, bisexual individuals are subjected to double discrimination, as they are marginalised both by the heteronormative society and the homosexual minority group. LÄS MER

 2. 2. Verktyg för tolkning av äldre planbestämmelser : Systematisk och automatiserad översättning av äldre planbestämmelser för framtidens samhällsbyggnadsprocess

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Linn Nordlund; [2024]
  Nyckelord :Digitization; detailed development plans; zoning plans; planning regulations; Värmdö municipality; machinelearning; ML; AI; Digitalisering; detaljplaner; planbestämmelser; tolkning av planbestämmelser; Värmdö kommun; maskininlärning; AI;

  Sammanfattning : I samhället finns en stor efterfrågan på digitala detaljplaner eftersom digital och enhetlig data gör informationen analyserbar och sökbar. Även om nya detaljplaner ska vara digitala är den stora majoriteten av befintliga planer fysiska kartor med tillhörande bestämmelser på papper. LÄS MER

 3. 3. Digitala kriser i en föränderlig värld : En innehållsanalys av den svenska regeringens kriskommunikation på sociala medier under koranbränningskrisen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linn Haernfelt; Julia Kjällquist; [2024]
  Nyckelord :kriskommunikation; sociala medier; desinformation; SCCT; framing; sensemaking; stakeholders;

  Sammanfattning : This study aims to analyze the crisis communication conveyed on social media by the Swedish government and public authorities in connection to the crisis concerning the burnings of the Quran in Sweden in the summer 2023. The study maps the messages and framings conveyed by the government, as well as which stakeholders they addressed. LÄS MER

 4. 4. Den regnbågsfärgade neutraliteten : En liberal mångkulturteoretisk utvärdering av den statliga värdegrunden och svenska myndigheters deltagande i Stockholm Pride

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Metin Erdinc; Sara Holmström; [2024]
  Nyckelord :Liberal multicultural theory; Political theory; Pride; LGBTQ rights; Government; Public administration; Rights; Swedish authorities; Ideological analysis; Liberal neutrality; Culture; Citizenship; Liberalism;

  Sammanfattning : This study aims to assess the Swedish national value framework (Svenska statliga värdegrunden) in light of liberal multicultural theory, with a particular focus on the perceived conflict between theoretical principles and actual political practices, exemplified by Swedish authorities' participation in Stockholm Pride. To achieve this, an ideological analysis applies three contemporary liberal multicultural theories to evaluate the alignment of the Swedish national value framework with these theories. LÄS MER

 5. 5. Planning for heat resilience - A comparative study between Greater Gothenburg´s and Skåne´s work on heat

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Rebecca Johansson; [2023-08-17]
  Nyckelord :climate adaptation; heat mitigation; heat stress; urban planning;

  Sammanfattning : Due to climate change, it is expected that heat waves will be intensified and occur more frequently in Sweden; hence, heat-related risks are anticipated to increase, i.e., morbidity and mortality. Through heat mitigation strategies, risks associated with heat can be prevented. LÄS MER