Sökning: "group rehabilitation"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade orden group rehabilitation.

 1. 1. Det behövs en knuff liksom nu och då för att man ska komma vidare : En kvalitativ intervjustudie om upplevelser och erfarenheter av att få rehabiliterande insatser i ett varmt klimat bland patienter med neurologiska sjukdomar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Josefine Bastås; Josefine Lind; [2020]
  Nyckelord :Physiotherapy; neurological diseases; warm climate; rehabilitation; Klimatvård; neurologiska sjukdomar; rehabilitering; fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund Patienter med neurologiska sjukdomar är ofta i behov av rehabiliterande insatser för att kunna bibehålla kroppsliga funktioner och klara av dagliga aktiviteter. I vissa fall får dessa patienter möjlighet att delta i rehabiliteringsperioder i ett varmt klimat (klimatvård). LÄS MER

 2. 2. Rehabilitering av arm och handfunktion efter stroke med hjärndatorgränssnittstyrda exoskelett : En explorativ litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Nino Begovic; [2020]
  Nyckelord :brain-computer interfaces; exoskeleton; hemiplegia; physiotherapy; stroke; exoskelett; fysioterapi; hemiplegi; hjärndatorgränssnitt; rehabilitering; stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke drabbar miljontals människor världen över varje år och medför ofta ensidiga motoriska nedsättningar som allvarligt reducerar förmågan till självständighet i vardagen. Fysioterapin efter stroke sker därför vanligen genom uppgiftsorienterad träning riktad mot att rehabilitera den motoriska förmågan på den affekterade sidan så att patienten kan återgå till ett självständigt liv. LÄS MER

 3. 3. BIOPSYKOSOCIALA EFFEKTER UNDER HJÄRTREHABILITERING HOS HJÄRTINFARKTPATIENTER MED KORT VÅRDTID : Single subject design

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Åsa Molnar; Michelle Omme; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Physical exercise in cardiac rehabilitation provides increased physical health and quality of life. The National Board of Health recommends physiotherapy-led cardiac rehabilitation training due to reduced heart-related mortality and shorter care time. LÄS MER

 4. 4. ”Love and patience is most important” : A qualitative interview study about the views and experiences from physical therapists working with orphan children diagnosed with cerebral palsy in Ho Chi Minh City, Vietnam

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Kajsa Samuelson; Frida Lidén; [2020]
  Nyckelord :Cerebral palsy; Orphan children; Physical therapy; Social support; Love;

  Sammanfattning : Background: Cerebral palsy (CP) is a diagnosis found worldwide. Literature indicates the importance of teaching families how to support the child. Orphan children are an exposed group and if the child also is diagnosed with CP the child is even more exposed. LÄS MER

 5. 5. Hållbar tillgänglighet : Ur ett User Experience perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Josefin Kristensen; [2020]
  Nyckelord :Sustainable accessibility; UX; user experience; disability interaction; disability; activity theory; Hållbar tillgänglighet; UX; användarupplevelse; disability interaction; funktionsnedsättning; aktivitetsteori;

  Sammanfattning : Fokus på arbetet ligger på hållbar tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Arbetet görs i samarbete med en organisation vars medlemmar är familjer där en eller flera familjemedlemmar har en funktionsnedsättning. LÄS MER