Sökning: "human rights public administration"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden human rights public administration.

 1. 1. Varför halkar vi efter? – Dagens tillämpning av delningsekonomi inom fastighetsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Thi Xuan Loi Dang; Samuel Huntley; [2020]
  Nyckelord :Delningsekonomi; underutnyttjade resurser; samlokalisering; samnyttjande; kommersiella fastigheter; multifunktionella byggnader; coworking; flexibilitet; befintliga byggnader; Sharing economy; underutilized resources; co-location; shared-use; commercial real estate; multifunctional buildings; flexibility; existing buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to research the current status of shared space use. Furthermore, this thesis also aimed to investigate the potential and challenges related to sharing economy in the real estate sector. The thesis focused mainly on existing buildings in Sweden. The aim was to answer the following two research questions: 1. LÄS MER

 2. 2. Att tolka och arbeta med mänskliga rättigheter: en jämförelse mellan förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sara Olténg; [2015-11-04]
  Nyckelord :human rights; mänskliga rättigheter; public administration; offentlig förvaltning; rights based approach; rättighetsbaserat arbete; human rights based language; rättighetsbaserat arbete; kommunal förvaltning; begreppsanalys; idéanalys;

  Sammanfattning : Human rights is a broad concept which can be interpreted and implemented in many different ways. Human rights in public management is a growing research area, but many aspects are still not well researched. One of these areas is the implementation of a human rights perspective in different administrations and companies on a local level. LÄS MER

 3. 3. Fallstudie om förfaranderegel handläggning inom skälig tid

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ly Susi; Linnea Trawén; [2013]
  Nyckelord :Human Rights; European Convention; Compensation; Rehearing; Swedish law of public administration; good administration; skälig tid; lång handläggningstid; Europakonventionen; Mänskliga rättigheter; Grundläggande fri- och rättigheter; god förvaltning; En reformerad grundlag; skadestånd; ideell skada; rättvis rättegång; Förvaltningslagen; dröjsmålstalan; tidsfrist; EU stadgan;

  Sammanfattning : Fair trials’ rights under Swedish law of public administration (FL) are regulated by Article 7 of the Statute. Similarly, fair trials’ right under the European Convention of Human Rights (EU Convention) is regulated by Article 6.1. LÄS MER

 4. 4. Wag the WeiWei - A US boot in the Asian door

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tobias Hörnlein; Tova Halldén; [2013]
  Nyckelord :hard power; foreign relations; China; Asia Pacific; international politics; new media; public diplomacy; publicity diplomacy; propaganda; Realpolitik; soft power; US; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The growing interdependence and interconnectedness of the global community set the pace and frame for the evolution of foreign policy. Diplomacy formerly being the reserve of international communication has consequently been forced to change and branch out. LÄS MER

 5. 5. Examining the social component of sustainable forest management in Prince Albert and Vilhelmina Model Forests

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Julia Carlsson; [2012]
  Nyckelord :rural development; sustainable development; public participation; governance; indigenous people; First Nations; Saamí people; stakeholders;

  Sammanfattning : Due to the forest industry downsizing, many communities in rural forest regions in Canada and Sweden are facing problems to survive. In order to create community sustainability, resilience and well-being in remote forest regions, the view on the forest resources has shifted towards multiple use, through the concept of sustainable forest management (SFM). LÄS MER