Sökning: "identitet självhjälpsgrupper"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden identitet självhjälpsgrupper.

 1. 1. "Att sitta i samma båt" : En fenomenologisk studie om socialt stöd i en självhjälpsgrupp för ångest

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Amanda Hollanti Ohlsson; Johanna Sandberg; [2015]
  Nyckelord :anxiety; stigma; self-help group; social support; social identity; ångest; stigma; självhjälpsgrupp; socialt stöd; social identitet;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem och individer med ångestsyndrom står för en stor del av den ökningen. Det finns en stor risk att människor med ångest upplever stigmatisering. LÄS MER

 2. 2. I kontakt med självhjälpsgrupper för anhöriga till missbrukare : En kvalitativ studie om vuxna barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lina Lindén; Annika Isacsson; [2015]
  Nyckelord :intersubjektivitet; social identitet.; medberoende; självhjälpsgrupper; anhöriga till missbrukare; social identity vuxna barn; intersubjectivity; codependency; self-help groups; ACA; adult children; relatives of abusers; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this study, we interviewed three women who have lived in hazardous conditions such as abuse in the greater part of their lives. The aim of this study was to examine what experiences relatives of abusers have of self-help groups such as ACOA (Adult Children Of Alcoholics and of other dysfunctional families) and its support and help. LÄS MER

 3. 3. Anonyma Alkoholister : Vilken inverkan självhjälpsgruppen har på gruppdeltagarnas välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Sandra Ullén; Marigona Zeqiri; [2014]
  Nyckelord :interaktionsritual; emotionell energi; stigmatisering; skam; identitet självhjälpsgrupper; alkoholism;

  Sammanfattning : AbstractWe are interested in group meetings of the self-help group Alcoholic Anonymous and the emotional energy created therein. We examine which impact self-help group AA has on its group participants regarding: group meetings, dealing with alcoholism and identity. LÄS MER

 4. 4. Vändpunktsprocesser – sociala relationers betydelse

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Birgitta Andersson Rexmo; Agneta Bergsten; [2009-04-29]
  Nyckelord :vändpunktsprocesser; narkomanvård; familjevård; Fuchs Ebaugh; exitteori; missbruk; vändpunkt;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att fördjupa kunskapen om hur vändpunktsprocesser gestaltat sig för människor som har erfarenhet av att tagit sig ur en problematisk livsföring, de flesta med missbruksproblem. Vi vill söka vad dessa personer ser som vändpunkter. LÄS MER