Sökning: "industriell målning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden industriell målning.

 1. 1. Reducering av ställtid inom industriell målning : Med fokus på Lean-verktyg och implementering av ytterligare målerlina

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :ANTON BLIDGREN; KLARA FANNY STRANDELL; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Valbo Trä är ett svenskt företag inom träindustrin som erbjuder hyvling, impregnering och målning av trävaror. Industriell målning sker i anläggningen i Edsbyn samt Åshammar, varav den i Åshammar ska läggas ner. LÄS MER

 2. 2. Marknader för industriellt färdigmålade panelbrädor

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Frida Olofsson Lauri; [2017]
  Nyckelord :fallstudie; industriell målning; innovation; kundvärde; produktutveckling; semistrukturerade intervjuer; service; ytterpanel;

  Sammanfattning : Skogen utgör en av Sveriges viktigaste råvaror och skogsindustrin är en viktig del i utvecklingen mot ett hållbart och biobaserat samhälle. Att använda trä inom byggbranschen blir allt mer populär. Det kan leda till flera fördelar, bland annat är det bra för klimatet, det medför kortare byggtider och skapar arbeten i glesbygden. LÄS MER

 3. 3. Flödet av motorer kring motorprovningen hos Scania i Södertälje : En analys av störningar skapade av sidoflöden

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Patrik Henriksson; Victor Hammar; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts på motormonteringen hos Scania CV AB i Södertälje med syftet att undersöka flödet av motorer efter att de lämnat monteringslinjerna. I Södertälje monteras i första hand motorer till bussar och tunga lastbilar, men en liten del av volymen utgörs även av fristående industri- och marinmotorer. LÄS MER

 4. 4. Integrering av robotar hos Saab Aerostructures : En förstudie med huvudfokus på kollaborativa robotar och möjliga tillämpningar för dessa i produktionen av flygplansstrukturer

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Industriell Produktion; Linköpings universitet/Industriell Produktion

  Författare :Mats Pehrson; Daniel Sehlin; [2016]
  Nyckelord :Automation; robotar; kollaborativa robotar;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar automationsmöjligheter inom Saab. Arbetet bedrevs på den civila sidan av Saab i Linköping, mer känd som Saab Aerostructures, som ett examensarbete på kandidatnivå. Flygplansindustrin har i dagsläget en relativt låg grad av automatiserad tillverkning. LÄS MER

 5. 5. Målinriktad SPS - en utredning i processtabilitet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingKvalitetsteknik; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingKvalitetsteknik

  Författare :Kerstin Larsson; Josefina Lundmarck; [2009]
  Nyckelord :Statistisk processtyrning; försöksplanering;

  Sammanfattning :  Det statistiska kvalitetsverktyget Statistisk Processtyrning, SPS, introducerades på BT Products AB i Mjölby utifrån en specifik implementeringsprocess. Introduktionen utfördes i en målningsprocess och genom detta arbete kunde aktuell process utvärderas och orsaker bakom eventuell urskiljbar variation eftersökas. LÄS MER