Sökning: "institutionaliseringen"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet institutionaliseringen.

 1. 1. ”Ja men de ligger väl ungefär som alla andraskulle jag tro” : En kvalitativ studie om hur uppfattningen av företagetshållbarhetsarbete kan påverka institutionaliseringen avhållbarhet

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Kajsa Levén; Vera Sivertsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Institutionalisering på hem- och vårdboende

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Tanja Schöld; [2019]
  Nyckelord :hem och vårdboende; Ungdomar; institution; institutionalisering; makt; system; personal; dokumentation;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker hur personalen på Malmös hem- och vårdboende för ensamkommande barn arbetar med institutionaliseringen av ungdomarna utifrån teorier om system, institutionalisering och makt. Många ensamkommande barn kom till Sverige år 2015 och har spenderat cirka tre år av sina liv på institutionerna. LÄS MER

 3. 3. BFL - Ett framgångsrikt skolutvecklingsprojekt? : En studie av effekterna av ett uppifrån kommande utvecklingsinitiativ.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Hannah Tengelin; [2019]
  Nyckelord :Assessment for learning; formative assessment; teacher learning communities; school improvement; collaborative learning.; Bedömning för lärande; formativ bedömning; kollegialt lärande; skolutveckling; TLC-grupper.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att belysa huruvida bedömning för lärande (BFL) har institutionaliserats bland lärarna på Lindängsgymnasiet efter ett genomfört skolutvecklingsprojekt. Den har också som mål att, med utgångspunkt i en teori om framgångsrik skolutveckling som utvecklats av Ulf Blossing, ta reda på vilka faktorer under initierings- och implementeringsfasen som kan ha varit avgörande för huruvida projektet nådde institutionaliseringsfasen eller inte. LÄS MER

 4. 4. New challenges for transport planning : the institutionalization of mobility as a service in the Stockholm region

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Erika Kriukelyte; [2018]
  Nyckelord :mobility as a service; institutional theory; institutionalization; actor network;

  Sammanfattning : The new trends and challenges are transforming the traditional way of thinking and planning transport systems, with concepts like mobility as a service (MaaS) developing as a result of these transformations. Whilst, the concept of MaaS is still considered new, it is attracting attention from both researchers as well as actors involved within the transport sector. LÄS MER

 5. 5. På väg mot ett (o)modernt totalförsvar : En studie om institutionaliseringen av gender och kvinnor, fred och säkerhet (WPS) i Sveriges övergripande planering för återupptagandet av totalförsvaret

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Linnéa Jauer; [2017]
  Nyckelord :Totalförsvar; civilt försvar; svensk försvarspolitik; gender; genus; kvinnor; fred och säkerhet; resolution 1325; WPS;

  Sammanfattning : .... LÄS MER