Sökning: "interpersonella dimensionen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden interpersonella dimensionen.

 1. 1. Beslutsfattande och Interpersonell påverkan : En studie om etiskt klimat och etiskt beslutsfattande inom fastighetsmäklarbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Frida Klaesson; Amanda Nilsson; [2015]
  Nyckelord :ethics; ethical climate; ethical decision-making; interpersonal dimension; real estate broker; Etik; Etiskt klimat; Etiskt beslutsfattande; interpersonella dimensionen; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Titel: Beslutsfattande och Interpersonell påverkanNivå: Examensarbete företagsekonomi, 15 hpSyfte: Vårt intresse för etiskt beslutsfattande väcktes ur uppfattningen om attfastighetsmäklare generellt sett har lågt förtroende bland allmänheten samt att försäljaresetiska snedsteg ofta täcker tidningars förstasidor. Syftet med studien är att skapa ökadförståelse för hur den interpersonella dimensionen påverkar det etiska beslutsfattandet hosmedarbetare inom säljorganisationer. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan självskattning på personlighetsformulär OPQ32 och arbetsprestation för ingenjörsroller

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Daniel Svensson; [2014]
  Nyckelord :personlighet; arbetsprestation; personlighetsformulär; ingenjör; OPQ32; personality; work performance; personality questionnaire; engineer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte samband mellan personlighet och arbetsprestation för ingenjörer i specialistroller på ett medelstort företag inom den tillverkande industrin i Sverige. 31 personer besvarade personlighetsformuläret OPQ och bedömning av deras arbetsprestation gjordes av HR-ansvarig inom företaget. LÄS MER