Sökning: "intestinal flora"

Visar resultat 21 - 25 av 25 uppsatser innehållade orden intestinal flora.

 1. 21. Tarmflorans påverkan på fetma

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Jennifer Eriksson; [2012]
  Nyckelord :tarmflora; fetma; mikrober; probiotika; sällskapsdjur; obesity; gut flora; intestinal flora; companion animals; overweight;

  Sammanfattning : Obesity is a problem that increases exponentially in humans and companion animals. It is defined as a big accumulation of fat in the body and is usually connected with several diseases. LÄS MER

 2. 22. Vad innebär det att drabbas av ESBL-bildande tarmbakterier? : En kvalitativ studie.

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Susanne Wiklund; [2011]
  Nyckelord :ESBL; Patient Experience; Antibiotic Resistance; Coping Mechanisms; Infection; ESBL; patientupplevelse; antibiotikaresistens; coping; smitta;

  Sammanfattning : Bakgrund: ESBL är ett enzym som kan produceras av bakterier i tarmens normalflora och gör bakterien motståndskraftig –resistent- mot många antibiotika. För den enskilde individen får det konsekvenser vid en infektion orsakad av ESBL-bildande tarmbakterier, och då behandling krävs. LÄS MER

 3. 23. Glycerol to dairy calves : effects on intestinal health and fluid balance

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Emma Mellgren; [2011]
  Nyckelord :glycerol; dairy calves; fluid balance; Lactobacillus reuteri;

  Sammanfattning : The bacterium Lactobacillus reuteri, which natural habitat is in the intestine of mammals and birds, uses glycerol as a substrate for production of the antimicrobial compound reuterin. Glycerol has been shown to decrease the number of Escherichia coli in human feces and it is believed to be due to in situ production of reuterin. E. LÄS MER

 4. 24. Infektionssjukdomen kolibacillos hos värphöns : orsaker till uppkomst och åtgärder för reducerad utbrottsrisk

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sofia Holmberg; [2011]
  Nyckelord :Avian Pathogenic Escherichia coli; APEC ; kolibacillos; värphöns; ammoniak; damm;

  Sammanfattning : Förekomsten av sjukdomen kolibacillos har ökat inom besättningar med värphöns. Utbrott av sjukdomen orsakar ekonomiska förluster inom alla produktionsgrenar av fjäderfä. Ett samband kan ses mellan ökningen av antalet kolibacillos-utbrott och den ökade andelen frigående besättningar. LÄS MER

 5. 25. ”Processutveckling av metod f?r tillverkning av en funktionell tibetansk mejeriprodukt”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Institutionen för biologi och kemiteknik

  Författare :van der Haagen Ekaterina; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Probiotics is a special group of health products on the market. The most common type of  these is live cultures of lactic acid fermenting bacteria from raw milk . These include, among others, yogurt and various trademarks such as Hälsofil ®, Acidophilus ®, Dofilus ® and Kefir ®. LÄS MER