Sökning: "introduktionsfasen"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet introduktionsfasen.

 1. 1. Kompetenssäkrad onboarding : En kvalitativ studie i en säsongsbetonad bransch

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sandra Edlund; Mikael Svedberg; [2020]
  Nyckelord :Onboarding; Introduktion; Säsongsanställning; Kompetenssäkring; Osynliga kontraktet; Arbetsengagemang; Personalomsättning;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att, med ett särskilt fokus på kompetenssäkring, undersöka hur nyanställda medarbetare och säsongsarbetare upplevt sin onboarding samt hur ledningen på UE beskriver onboardingprocessen. Begreppet onboarding åsyftar den process där den nyanställa medarbetaren lär känna organisationen samt dess regler och villkor. LÄS MER

 2. 2. Resan in i en ny organisation : En kvalitativ studie om nyanställdas upplevelse av att socialiseras in i en ny organisation och dess arbetsgemenskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Linder; Henriksson Caroline; [2017]
  Nyckelord :nyanställd; introduktionsfas; socialiseringsprocess; normer och värderingar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att få kunskap om nyanställdas upplevelse av att socialiseras in i en kommunal arbetsplats, med fokus på överföring av och anpassning till normer och värderingar under introduktionsfasen. Insamling av data gjordes genom ett antal semistrukturerade intervjuer med personer som inom det senaste året påbörjat sin anställning i kommunen. LÄS MER

 3. 3. Kunskapsöverföring vid introduktionsfasen för nyanställda

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Christian Wendner; Rasmus Nilsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Avskaffandet av Revisionsplikten i Introduktionsfasen VS Kreditgivning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Nenus Bashtay; Sabir Mahmoudi; [2012]
  Nyckelord :Auditing; Abolition of Audit Requirement; Loans; Creditors; Small Business; Revision; Avskaffandet av Revisionsplikten; Lån; Kreditgivare; Småföretag;

  Sammanfattning : Aim/Objective: The purpose of this paper is to investigate and analyze the early effects that could arise between entrepreneurs and lenders in connection with the auditing requirement, which has now been abolished. Through, empirical data identify the impact from the credit provider’s perspective and small business perspective and then make an overall assessment. LÄS MER

 5. 5. Near Field Communication : En studie av säkerhetsaspekternas påverkan för mobila betalningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Daniel Nordström; David Nyqvist; [2012]
  Nyckelord :NFC; Near Field Communication; NFC Security; Mobile Payments.; NFC; Near Field Communication; NFC-säkerhet; mobilbetalningar; närfältskommunikation.;

  Sammanfattning : Near Field Communication (NFC) är en teknik som möjliggjort utvecklingen av vardagliga betalningar med hjälp av mobiltelefonen. I Sverige är betalningar med NFC-tekniken i mobiltelefoner fortfarande i introduktionsfasen. LÄS MER