Sökning: "italienska samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden italienska samhället.

 1. 1. Vem är Isabella? : en interpretationsstudie med avstamp i den italienska kulturhistorien

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Lovisa Huledal; [2016]
  Nyckelord :Opera; Rossini; interpretation; operahistoria; bel canto; l’italiana in Algeri; opera buffa;

  Sammanfattning : Följande arbete är en studie av den tid och samhälle som Rossinis opera L’italiana in Algeri skapades i och syftar till att ligga till grund för en rollgestaltning av operans huvudroll, Isabella, som är både musikaliskt och historiskt tidstrogen. Studiens huvudfrågeställning är ”Vem är Isabella?”. LÄS MER

 2. 2. Fatta la legge, trovato l’ inganno

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emanuel Alvarez; Joakim Karlsson; [2010]
  Nyckelord :politisk korruption; institutionell design; politisk kultur; Italien; rational choice; socialt kapital; anti-korruption; rule of law; accountability; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks den höga korruptionen i Italien. Korruptionen, som främst existerar inom offentlig sektor, är relativt hög jämfört med övriga Europa och utgör fokus för uppsatsen. LÄS MER

 3. 3. Representation av nationell kultur och identitet i läroböcker i italienska - en diskursanalytisk undersökning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Tyra Nilsson; [2008]
  Nyckelord :Kultur; Nationalitet; Diskursanalys; Socialkonstruktionism; Läroboksanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en diskursanalytisk undersökning av representation av nationell kultur och identitet i två läroböcker i italienska som används på gymnasienivå. Uppsatsens syfte är att analysera hur nationell kultur och identitet representeras, mot bakgrund av ett intresse att synliggöra diskursiva och samhälleliga strukturer som avspeglas i representationen. LÄS MER

 4. 4. La Cosa Nostra - genom decentralisering och globalisering.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Åsa Göransson; [2007]
  Nyckelord :La Cosa Nostra; Italien; Organiserad brottslighet; Transnationella aktörer; Nationell struktur; Internationell struktur; Decentralisering; Globalisering; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Följande uppsats analyserar Italiens decentraliseringsprocess och globaliseringen i anknytning till den sicilianska kriminella gruppen, La Cosa Nostra. Ett mönster urskiljs, som tyder på att förflyttandet av makt till de lägre nivåerna i det italienska samhället spelat mindre roll för den kriminella organisationens möjligheter att påverka och skapa sig en central roll i det italienska samhället. LÄS MER

 5. 5. Det är alldeles för mycket sport inom idrotten : En antologi om identitetsskapande genom sport och fotboll

  L2-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Ivan Kovacic; Robert Leijon; Calle Leijon; Besnik Mustafa; [2007]
  Nyckelord :Football; identity; masculinity; consumption; supporterculture; Fotboll; identitet; maskulinitet; konsumtion; supporterkultur;

  Sammanfattning : Fotboll är idag världens största sport, den utspelar sig på jordens alla hörn, från arenor med kapacitet på över hundratusen besökare till division 6 Östra Götaland. Den speglar på många sätt samhället och dess många sociala skeenden. LÄS MER