Sökning: "Organiserad brottslighet"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Organiserad brottslighet.

 1. 1. Iskalla maffiasvek : En kvantitativ innehållsanalys om hur organiserad brottslighet gestaltas i svensk nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Erika Thunberg Aureliusson; Linnéa Fernström; [2019]
  Nyckelord :Organiserad brottslighet; gestaltning; dagordningsteorin; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Brott är generellt sett ett område som motsvarar många kriterier för nyhetsvärdering inom journalistiken och ämnet lockar till läsning. När media rapporterar om olika händelser i världen får därför framförallt våldsbrott mycket publicitet. LÄS MER

 2. 2. Bakom Rökridån - Omfattningen och samhällskonsekvenserna av den illegala tobaksmarknaden i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Cecilia Zarins; Erika R. Nykjaer; [2018]
  Nyckelord :Ekobrott; Malmö; Organiserad brottslighet; Smuggling; Skattebrott; Tobak;

  Sammanfattning : Denna studie har genomförts på uppdrag av Polisen i Malmö och syftar till att få en ökad förståelse för tobakens roll i den lokala organiserade brottsligheten. Med denna djupare insikt i den lokala problembilden finns även förhoppningen att kunna utveckla relevanta brottspreventiva åtgärder. LÄS MER

 3. 3. Iskalla maffiasvek : En kvantitativ innehållsanalys om hur organiserad brottslighet gestaltas i svensk nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Linnéa Fernström; Erika Thunberg Aureliusson; [2018]
  Nyckelord :Organized crime; framing; agenda setting theory; news media; Organiserad brottslighet; gestaltning; dagordningsteorin; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Brott är generellt sett ett område som motsvarar många kriterier för nyhetsvärdering inom journalistiken och ämnet lockar till läsning. När media rapporterar om olika händelser i världen får därför framförallt våldsbrott mycket publicitet. LÄS MER

 4. 4. STÖRA - Tullverkets förmåga att arbeta offensivt. "Vi är som en nagel i ögat på buset".

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Arpfors; Emma Magnusson; [2018]
  Nyckelord :Flexibilitet; Illegala varor; Organiserad brottslighet; STÖRA; Tullverket;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven i ett samarbete med Tullverket region Syd. Med utgångspunkt i att underlag om Tullverkets arbetsmetod STÖRA saknades var syftet för denna uppsats att framställa en beskrivning av vad metoden innebär, dess framgångsfaktorer, utvecklingsmöjligheter samt hur involverade parter upplever metodens karaktär. LÄS MER

 5. 5. Medverkansansvarets räckvidd : I gränslandet mellan BrB 23:4 och BrB 23:6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Berg von Linde Elias; [2018]
  Nyckelord :Criminal law; participation in crime; straffrätt; kriminalrätt; medverkansläran; underlåtenhet; underlåtenhet att avslöja brott; underlåtenhet att förhindra brott; medverkan till brott; främjande av brott; främjare; organiserad brottslighet; garantställning; medhjälp; anstiftan; medgärningsman; uppsåt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER