Sökning: "Organiserad brottslighet"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden Organiserad brottslighet.

 1. 1. Pizza, pasta och medborgerligt engagemang

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Fredricsson; Edwin Andersson; [2020]
  Nyckelord :medborgerligt engagemang; socialt kapital; Robert Putnam; Sicilien; Veneto; organiserad brottslighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Medborgerligt engagemang kännetecknas av en vilja att engagera sig i samhället, till exempel en vilja att lösa samhällsproblem. Det kan ta uttryck i allt från valdeltagande till volontärarbete. LÄS MER

 2. 2. ''Samverkan är A och O''

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alma Lindén; [2020]
  Nyckelord :identifiering; människohandel; polis; regionkoordinator; samverkan; Collaboration; Human trafficking; Identifying; Police; Regional coordinator;

  Sammanfattning : Människohandel för sexuella ändamål är en lukrativ och organiserad brottslighet som kan beskrivas som en modern slavhandeln. De som utsätts för människohandel får ofta svåra psykiska men, i vissa fall berövas de på sina liv. Oftast är offer i människohandeln från länder med socioekonomiska utmaningar och annan social problematik. LÄS MER

 3. 3. Anonyma vittnen - En undersökning av rättssäkerhet, effektivitet och ett eventuellt införande av anonyma vittnesmål i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oskar Larsson; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt: anonyma vittnen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige råder idag förbud mot anonyma vittnen men ämnet har diskuterats i omgångar sedan år 1990 i Sverige. De senaste åren har gängkriminaliteten ökat vilket har blåst liv i debatten igen. Politiker anser att ett införande av anonyma vittnen kan få fler personer att vittna i rättegångar rörande organiserad brottslighet. LÄS MER

 4. 4. Släckt rättssäkerhet för en knäckt gängkriminalitet? - Om anonyma vittnen som lösning på organiserad brottslighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Jönsson; [2019]
  Nyckelord :processrätt; straffrätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The parliamentary debate on the gang violence in Sweden resulted in a proposal for an assigned investigation on the introducing of an opportunity to testify anonymously. The investigation, which is now led on by the government, is one of several measures taken in order to end the culture of silence in organized criminality. LÄS MER

 5. 5. Provokativa åtgärders tillåtlighet vid bekämpning av narkotikabrottslighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Barfoed; [2019]
  Nyckelord :provokation; infiltration; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bekämpning av grovt organiserad brottslighet såsom narkotikahandel tenderar att påkalla polisiära operationer med inslag av provokation, i syfte att anskaffa tillräcklig bevisning. Uppsatsen redogör för problematiken med att provokativa åtgärders legala stöd är svagt samtidigt som provokation är påkallat ur polisiär synvinkel. LÄS MER