Sökning: "anti-korruption"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet anti-korruption.

 1. 1. Mutor ur ett civilrättsligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Karin Sindahl; [2018]
  Nyckelord :Mutor; korruption; anti-korruption; avtal; skadestånd; mutbrott; civilrätt; mutavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Korruption handlar om att på ett otillbörligt sätt påverka beslutsprocesser i samhället för egen eller annans vinning. Denna uppsats behandlar mutor ur ett civilrättsligt perspektiv. Bakom varje fullbordad muttransaktion mellan en givare och en tagare föreligger ett mutavtal. LÄS MER

 2. 2. Hur mycket information lämnar företag i sina hållbarhetsrapporter och hur skiljer det sig mellan tillverkande och icke tillverkande företag?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Åsa Hallström; Linnea Tinnerholm; [2018]
  Nyckelord :Anti-korruption; hållbarhetsredovisning; institutionell teori; legitimitet; miljö; mänskliga rättigheter; sociala förhållanden.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. How the Nordic countries approach CSR and MSI : A study of firms’ CSR actions. The Nordic model.

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Elisabeth Axelson; [2018]
  Nyckelord :corporate social responsibility; sustainable development; Nordic model; institutions; multi-stakeholder initiatives; UN Global Compact; SDGs.; CSR; företags samhällsansvar; hållbar utveckling; nordisk modell; institutioner; multi-stakeholder initiatives; UN Global Compact; SDGs.;

  Sammanfattning : There is an increasing demand for the private sector to include corporate social responsibility in their business and everyday work. This thesis has studied the corporate responsibility of firms in the Nordic countries (Denmark, Finland, Norway and Sweden), compared with firms in 18 other OECD countries. LÄS MER

 4. 4. Botswana- en framgångssaga? : En fallstudie om landets arbete mot korruption

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sofia Pira; [2017]
  Nyckelord :Botswana; korruption; anti-korruption; DCEC; ombudsman; Robert Klitgaard; Michael Johnston;

  Sammanfattning : Botswana is a country which stands out from the rest of the countries on the African continent with its democratic stability and relatively low levels of corruption. With the establishment of anti-corruption institutions Directorate of Corruption and Economic Crime- DCEC and Office of the Ombudsman Botswana is often seen as a largely successful country when it comes to fighting corruption. LÄS MER

 5. 5. Corporate social responsibility och dess inverkan vid inköp av globala 3PL tjänster : En fallstudie på Tetra Pak i Lund

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Robert Kezovski; [2017]
  Nyckelord :Social hållbarhet; sociala hållbarhetskriterier; CSR; 3PL och anti-korruption;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Corporate social responsibility och dess inverkan vid inköp av globala 3PL tjänster - En fallstudie på Tetra Pak i Lund Ämne: Examensarbete i logistik, 30hp Datum: 2017-05-24 Författare: Robert Kezovski Handledare: Hana Hulthén Examinator: Helena Forslund Bakgrund: GT&T är den inköpsavdelning inom Tetra Pak som tillhandahåller företaget med de transportlösningar som Tetra Pak behöver när de ska transportera olika material och färdiga produkter (Process development manager, 03-04-2017). Tredjepartslogistik (3PL) innebär användning av externa företag för att utföra logistikfunktioner som traditionellt förvaltas av tillverkningsföretag såsom transport och lagring (Skjoett-Larsen, 2000). LÄS MER