Sökning: "jämförelse dikt"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden jämförelse dikt.

 1. 1. Lyrikmomentetes utveckling i gymnasieskolan : Hur lyrikmomentet har utvecklats i tre läromedel från tre olika tider

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Olsson; Ellinor Gabrielsson; [2017]
  Nyckelord :Lyrik; didaktik; läromedel; svenska och genus;

  Sammanfattning : Denna uppsats har fokus på hur lyrikmomentet är formulerat samt synliggjorts i läroböcker. Vi kommer likaså att titta närmare på hur kvinnliga respektive manliga författare framskrivs i lyrikmomentet i respektive bok. Vi kommer att utgå från tre stycken läroböcker i gymnasiet för Svenska 3. LÄS MER

 2. 2. La identidad híbrida en poesía : Una comparación entre un poema de Gloria Anzaldúa y uno de Julia Alvarez

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Romanska språk

  Författare :Sofia Persson; [2012]
  Nyckelord :hybrid identity; poetry; cultural boundaries; borderland; comparison; Gloria Anzaldúa; Julia Alvarez; hybrid identitet; poesi; dikt; kulturella gränser; jämförelse; Gloria Anzaldúa; Julia Alvarez; identidad híbrida; poesía; mestiza; fronteras culturales; comparación; Gloria Anzaldúa; Julia Alvarez;

  Sammanfattning : El propósito de la tesina presente es analizar la manera de expresar las dificultades de una identidad híbrida en dos poemas contemporáneos de dos escritoras de origen latinoamericano, Gloria Anzaldúa y Julia Alvarez. Se han analizado los dos poemas elegidos teniendo en cuenta la perspectiva de una identidad híbrida y los problemas que ello conlleva en una sociedad llena de normas y fronteras entre grupos étnicos, culturales y sexuales. LÄS MER

 3. 3. Litteratururval i gymnasieskolan på sextiotalet och idag : En jämförelse av antologier

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karin Grenabo; [2010]
  Nyckelord :litteratur; urval; svenska; gymnasiet; kanon; Lgy 65;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att studera två antologier, Dikt och tanke I-III från 1967 och DialogKlassikerna och Dialog 1900-talet från 2000 för att ta reda på om det skett någon förändringvad gäller urvalet. Jag gör en kvantitativ översikt av utvalda antologier, jämför deras innehåll samttittar på tidigare forskning i ämnet. LÄS MER

 4. 4. En studie i text/musikproblematik : Relationen mellan dikt och ton i sånger av Lille Bror Söderlundh och Emil Sjögren.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Anna Axelson; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACTAnna Axelson:En studie i text/musikproblematik. Relationen mellan dikt och ton i sånger av Lille Bror Söderlundh och Emil Sjögren. – Uppsala: Musikvetenskap 2004. C-uppsats. LÄS MER