Sökning: "jonas hedlund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden jonas hedlund.

 1. 1. Finns det evidens för en prehospital luftvägsalgoritm?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Jonas Eliasson; Jörgen Hedlund; [2020]
  Nyckelord :prehospital; luftväg; luftvägshantering; algoritm och checklista.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda och bemöta patienter med fetma : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jonas Hedlund; Marina Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Caring; Experiences; Meeting; Nurses; Obesity; Bemötande; Fetma; Omvårdnad; Sjuksköterskor; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av fetma runt om i världen har ökat sedan flera år tillbaka. I Sverige har andelen personer med fetma tredubblats sedan 1980-talet och fetma klassas idag som ett folkhälsoproblem. Fetma medför ökad risk att drabbas av ett flertal hälsoproblem. LÄS MER

 3. 3. Undersökning om handhållna laserskannrar vid detaljmätning : En jämförelse mellan multistationen Leica Nova MS50 och den handhållna laserskannern FARO Freestyle X

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Jonas Andersson; Patrik Hedlund; [2016]
  Nyckelord :hmls; laserskanning; faro freestyle;

  Sammanfattning : Terrestra laserskannrar har varit vanligt förekommande i geodetiska mätningar i över 10 år. Den tekniska utvecklingen går fort och specialiserade instrument lanseras ständigt. En typ av dessa specialiserade terrestra laserskannrar är handhållna laserskannrar. LÄS MER

 4. 4. Design och framtagande av mätanordning för ström och effek på trefas ledare : Josi Periferi strömmeter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Jonas Hedlund; Simon Hammarström; [2015]
  Nyckelord :effektmätning; trefasledare; förstärkarkrets; asymmetriskt magnetfält; Matlab; National Instrument; daq usb-6211; standalone.;

  Sammanfattning : The assignment is issued by Scania Maintence AB seeking a new approach to detect power changes in their industrial processes. The work has taken place at Ångströmslaboratoriet and tests have been performed at Scania AB Södertälje.Today’s society consumes enormous amount of energy. LÄS MER

 5. 5. Bäst före 2014 : En studie om matsvinn i livsmedelsbutiker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Mikael Forssell; Jonas Hedlund; Oskar Ribinge; [2014]
  Nyckelord :food waste; servicescape; personnel; customer; profitability; customer satisfaction; matsvinn; servicelandskap; personal; kund; lönsamhet; kundnöjdhet;

  Sammanfattning : Syfte Vårt syfte är att ge en djupare förståelse för det matsvinn som uppstår i livsmedelsbutiker genom att analysera och utreda servicelandskapets, personalens och kundens påverkan på matsvinn. Med koppling till detta syfte har vi valt följande forskningsfråga: På vilka sätt kan livsmedelsbutiker arbeta för att minimera sitt matsvinn med hänsyn till butikernas lönsamhet och kundnöjdhet? Metod Denna uppsats är en kvalitativ studie som haft sin början i ett empiriskt problem som vi ville skapa en djupare förståelse kring, vilket innebär att vår uppsats haft sin början i induktionen. LÄS MER