Sökning: "kamratkultur"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet kamratkultur.

 1. 1. Vi kan leka den leken utomhus : En studie om hur barnen skapar kulturer och platser inomhus jämfört utomhus på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :sandra jambrisak; [2023]
  Nyckelord :barns platser; förskola; kamratkultur; platser för barn; tolkande reproduktion;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har syftet varit att få en förståelse hur barnens kamratkulturer är i deras fria lek inomhus kontra utomhus. Syftet med studien var att få en förståelse för hur barnen skapar platser och kulturer i sin fria lek inomhus samt utomhus på förskolan. LÄS MER

 2. 2. Vi ska ju vara med barnen det är ju därför vi är här : en kvalitativ intervjustudie om hur förskollärare resonerar kring sitt eget deltagande i barns lek

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, CHILD

  Författare :Christofer Frisenette-Fich; Lindström Cornelia; [2022]
  Nyckelord :ek; förskollärare; sociokulturellt perspektiv; lekresponsiv; deltagande; förhållningssätt; kamratkultur; förskollärarens roll.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kränkningar i förskolan : En studie om förskollärares uppfattning om kränkningar i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Matilda Larsson; Ida Sainmaa; [2022]
  Nyckelord :Kränkningar; Förskola; Förskollärare; Trygghet; Kamratkultur;

  Sammanfattning : Förskolan ska vara en trygg plats för alla barn att lära och utvecklas. Trots detta upplever förskollärare att kränkningar förekommer i förskolan samt att kamratkulturen inte är trygg i alla barngrupper. LÄS MER

 4. 4. ”Vi vuxna måste inte bara vara närvarande, utan även härvarande” : En studie om förskollärares arbetssätt och förhållningsätt för att främja relationsbyggande och gemenskap i barngruppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Miriam Erkapers; Susanne Lindh; [2022]
  Nyckelord :kamratkultur; förskollärare; inkludering; exkludering; gemenskap; stöttning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare arbetar med att främja barns relationer i förskolan och hur de ser på sitt uppdrag utifrån läroplan för förskolan. Vi undersöker även hur förskollärare tolkar barns relationsbyggande under fri lek, i termer av inkludering och exkludering. LÄS MER

 5. 5. Du får inte vara med för att du förstör! : En etnografisk studie om konflikter i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Miranda Kalludra; Izabela Vekaj; [2022]
  Nyckelord :Förskola; förskolebarn; konflikt; kamratkulturer; tillträdesstrategier; barns aktörskap; leksituationer; skydd av interaktivt utrymme;

  Sammanfattning : Studiens problemområde omfattar konflikter som är en del av barnens vardagliga liv där interaktionerna mellan barnen behandlar olika perspektiv, normer och värderingar. Därav framställdes syftet med vår studie att studera hur konflikter uppstår och avslutas mellan barnen i leksituationer på förskolan, samt hur detta förhåller sig till kamratkultur. LÄS MER