Sökning: "kategoria"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet kategoria.

 1. 1. "Under pressure". A study of the Swedish Public Health Agency´s crisis - and reputation management during the COVID-19 pandemic.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lina Karlsson; [2021-07-27]
  Nyckelord :COVID-19; crisis communication; societal crisis; public organizations; public agencies; reputation; reputational threat; Image Repair Theory; IRT; Bureaucratic Reputation Theory; BRT; rhetorical analysis; rhetorical criticism; kategoria; apologia;

  Sammanfattning : This study examines the Swedish Public Health Agency’s (PHA) crisis communication regarding the COVID-19 pandemic during the year of 2020. Departing from a synthesis of the frameworks of Image Repair Theory and Bureaucratic Reputation Theory, the PHA’s online press conferences are critically analyzed to map out how the PHA’s representatives react to reputational threats that occur alongside and in connection to its management of the crisis at hand. LÄS MER

 2. 2. ”Vafan är det som händer?” : En retorisk studie av Dan Eliassons offentliga försvar under fyra förtroendekriser inom svenska myndigheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Max Kolthoff; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har tagit uttryck i två separata delar. Dels har syftet bestått av att undersöka Dan Eliassons retoriska strategier i hans offentliga försvar. Dels har en strävan av att finna likheter och skillnader i Eliassons apologior varit av intresse. Ett etiskt förhållningssätt har dessutom applicerats. LÄS MER

 3. 3. Polska diminutiv i svensk översättning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Slaviska språk

  Författare :Maria Lovén; [2018]
  Nyckelord :diminutiv; ordbildning; semantik; pragmatik; översättning; polska; svenska; Olga Tokarczuk; Antoine de Saint-Exupéry;

  Sammanfattning : Ordbildningskategorin diminutiv är ett utmärkande drag i det polska språket, men inte lika framträdande i svenskan. Uppsatsens syfte är att undersöka hur polska diminutiva former har översatts till svenska. Först presenteras en forskningsbakgrund och definition av begreppet diminutiv, sedan följer en teoretisk genomgång om översättning. LÄS MER

 4. 4. Att ursäkta en vållad katastrof : En studie av Germanwings apologia efter flygkraschen i de franska alperna tisdagen den 24 mars 2015

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Erica Olovson; [2016]
  Nyckelord :Retorik; kriskommunikation; kategoria; apologia; ethos;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar undersöka vilka kategoria (anklagelser) Germanwings stod inför i samband med flight 4U 9525:s krasch i de franska alperna 2015, samt vilka apologia-strategier (försvar och ursäkter) de använde sig av. Genom att tolka den retoriska situationen (helheten) med hjälp av en hermeneutisk kvalitativ metod samt kritisk retorikanalys tillsammans med en närläsande textanalys har kategorian “vållande till annans död” och ”vållande till annans död genom anställds avsiktliga handling” utkristalliserats. LÄS MER

 5. 5. En policy förankrad i verkligheten? : En studie i apologia och kategoria

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linnea Soderling; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER