Sökning: "kodord"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet kodord.

 1. 1. ”Dom har tagit bort det som var viktigt för oss” : Välbefinnandet hos polisanställda som utreder brott mot barn

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Adina Malinen; Becky Nilsson; Emily Sundberg; [2020]
  Nyckelord :Abused children; wellbeing; police investigators; guidance; private life; work process; Utsatta barn; välbefinnande; polisutredare; handledning; privatliv; arbetsprocess;

  Sammanfattning : Polisanställda, som arbetar med utsatta barn, är en grupp som dagligen utsätts för psykiskt påfrestande situationer som kan påverka deras hälsa. Denna studie syftar således till att undersöka hur barnutredare inom polisen uppfattar sitt välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. “Då går hon” : En kvalitativ studie om kvinnojourers arbete och erfarenhet med våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sandra Englund; Vilma Lindkvist; Adeline Merborn; [2020]
  Nyckelord :Intimate partner violence IPV ; Abused women; Leaving processes; Women s Shelters; Våld i nära relation; Våldsutsatta kvinnor; Uppbrottsprocesser; Kvinnojourer;

  Sammanfattning : Kvinnojourer i Sverige utför varje dag ett viktigt arbete med att hjälpa våldsutsatta kvinnor. Denna studie syftade till att undersöka de som arbetar på kvinnojourers erfarenheter kring våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocesser och om dessa erfarenheter har ändrat deras arbetssätt med att hjälpa andra våldsutsatta kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Rösterna bakom den blågröna vågen och jordbruksrevolutionen - Alternativ livsmedelsproduktion i prat och praktik

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Gretha Jern Isacsson; Robin Emilie Elfsberg; [2020]
  Nyckelord :livsmedelsproduktion; alternativ livsmedelsproduktion; livsmedelsproduktionssystem; alternativa livsmedelsproduktionssystem; regenerativt jordbruk; akvaponiska system; samhällsdebatt; livsmedelsförsörjning; miljömässiga aspekter; ekonomiska aspekter; sociala aspekter; utmaningar; möjligheter; food production; alternative food production; food production system; alternative food production system; regenerative agriculture; aquaponic systems; public debate; food supply; environmental aspects; economic aspects; social aspects; challenges; opportunities;

  Sammanfattning : Sveriges livsmedelssystem står inför stora utmaningar såsom negativ miljöpåverkan och beroendet av att importera både livsmedel och insatsvaror. Livsmedelsproduktionen, som idag domineras av det konventionella jordbruket, har bland annat inneburit utarmade jordar och exploaterade resurser samt utsläpp av gifter. LÄS MER

 4. 4. Språkdidaktiska metoder i programmeringsundervisning : En undersökning av möjligheten att anpassa språkdidaktik till programmeringsundervisningen i den svenska gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Sofia Bouvin; Patrik Mattsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Från 2018 ska programmering vara tillgängligt för alla elever i gymnasiet. Detta kommer att ställa högre krav på fungerande undervisningsmetodik som är anpassad för elever med olika teknisk bakgrund och erfarenheter. LÄS MER

 5. 5. Musikintervention : Att använda musik för att lindra smärta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Viktor Bengtsson; Martin Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Pain; Music; Music therapy; Music intervention; Smärta; Musik; Musiterapi; Musikintervention;

  Sammanfattning : Smärta i alla dess dimensioner är ett tillstånd av ohälsa samt ett problem som påverkar hela individens livsvärld. Samtidigt är musik något som alla individer har en subjektiv upplevelse av vad det innebär och hur kroppen och sinnet påverkas av dess rytm, harmoni och melodi. LÄS MER