Sökning: "kognitionsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet kognitionsvetenskap.

 1. 1. Perception och trovärdighet : Relationen mellan designval och trovärdighet på en webbsida

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Alicia Strömmer; Oscar Norrman; [2020]
  Nyckelord :web design; trustworthiness; graphical design; perception; first impressions; cognitive science; webbdesign; trovärdighet; grafisk design; perception; första intryck; kognitionsvetenskap;

  Sammanfattning : I en värld där information delas på internet i en rasande takt har det blivit av allt större vikt att kunna avgöra om en webbsida är tillförlitlig eller inte. Vi gör ständigt bedömningar av webbsidor utifrån hur de ser ut, men vad är det som gör att vi väljer att lita på eller fördöma en webbsida efter bara några sekunder? Hur påverkar specifika designval upplevelsen av trovärdighet? Denna studie undersökte hur upplevelsen av trovärdighet påverkas av visuella egenskaper i en webbsidas grafiska design. LÄS MER

 2. 2. Time perspectives during Covid-19

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Alexander Edin; [2020]
  Nyckelord :time perspective; ZTPI; S-ZTPI; COVID-19; COVID-19 Sweden; physical distancing; pandemic; Psychology; Cognition; Cognitive Science; tidsperspektiv; ZTPI; S-ZTPI; COVID-19; COVID-19 Sverige; fysisk distansering; pandemi; psykologi; kognition; kognitionsvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan individers olika tidsperspektiv (TP) med deras rörelse i samhället och mängd av fysiska kontakter i relation till de nationella rekommendationerna om fysisk distansering under COVID-19-pandemin. En studie (n = 52) utfördes med syftet av att samla grundläggande information om deltagarna tillsammans med ett mått av deras respektive TP utifrån den korta versionen av Swedish Zimbardo Time Perspective Inventory (S-ZTPI). LÄS MER

 3. 3. Intentionalitet i kollektiva beteenden hos en artificiell svärm

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Matilda Stenfelt; [2020]
  Nyckelord :computational philosophy; artificial life; swarm intelligence; collective intentionality; SharedPlans; intentional stance; Belief-Desire-Intention model; BeeSmart Hive Finding model;

  Sammanfattning : Målet med den här datorbaserade filosofiska utredningen inom kognitionsvetenskap är att utforska intentionalitet i kollektiva beteenden hos artificiella svärmar. Två definitioner av intentionalitet utforskades; som representationer hos agenter och som observerbara attribut hos agenter, även kallat intentional stance. LÄS MER

 4. 4. THE RELATIONSHIP BETWEEN ATTITUDE AND KNOWLEDGE GAIN THROUGH REPEATED RETRIEVAL

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elinor Wennerholm; Angelica Rylander Viksell; [2020]
  Nyckelord :repeated retrieval; attitudes; climate change; cognitive science; psychology; upprepad återhämtning; klimatförändringar; attityder; kognitionsvetenskap; psykologi;

  Sammanfattning : This study examines how attitudes in middle age individuals affect information processing regarding factual information by using the method repeated retrieval. The study consisted of a questionnaire to establish participants environmental attitudes. LÄS MER

 5. 5. Models of guidance in augmented reality

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kognitionsvetenskap

  Författare :Henrik Josander; [2019]
  Nyckelord :Augmented Reality; Models of guidance; cognitive science; interaction design; Social Sciences;

  Sammanfattning : Augmented Reality (AR) is a new and exciting technology with wide potential implementation areas, from medical to industry. One of the fields from which AR is gaining attention is the manned security industry. Unfortunately, this is also one of the areas in which formal studies on AR is lacking. LÄS MER