Sökning: "kollektivtrafik fördelar"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden kollektivtrafik fördelar.

 1. 1. Vad kan kollektivtrafiken tillföra ur perspektivet socialt kapital? : en studie om Tvärbanans roll för ökad tillgänglighet och social inkludering

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Marcus Lindgren; [2020]
  Nyckelord :kollektivtrafik; socialt kapital; Tvärbanan; tillgänglighet; social inkludering;

  Sammanfattning : Tillhandahållandet av kollektivtrafik kan ses som en nyckelaspekt för mer jämlika förutsättningar till samhällsdeltagande. Ökade ojämlikheter och segregation är återkommande problem i stora och växande städer, och grupper med olika socioekonomiska förutsättningar blir allt tydligare åtskilda geografiskt och socialt. LÄS MER

 2. 2. Barriers to adopting mobile access solutions in hospitality organizations.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :OLLI PIETILÄ; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to investigate factors that affect the attitudes towards mobile access control solutions among decision-making units (DMUs) in hospitality organizations in Finland to identify perceived benefits and barriers to adoption of mobile solutions. The first mobile access control solution was introduced in the early 2000s and is used successfully in, for example, public transport and in offices. LÄS MER

 3. 3. Ett samhälle utan transportutsläpp : de mjuka trafikanternas stad

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Jaafar Salim; Gustaf Palmborg; [2019]
  Nyckelord :cykelstad; hållbar utveckling; hållbar stad; kollektivtrafik; gångbar stad; fotgängare; utsläppsfri; utsläpp; miljövänlig; miljövänlig stad; inga bilar; hållbar teknik; infrastruktur; modern stad;

  Sammanfattning : Dagens planering tar stor hänsyn till infrastrukturen när ett nytt område ska växa fram. Gatunätet placeras ut för att sedankompletteras med byggnader, parker och andra funktioner för att säkerställa att tillgängligheten är så bra som den kan bli. LÄS MER

 4. 4. Finns det plats för lek? Samutnyttjande av skolgård och park inom detaljplanelagt område

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Linnea Backman; Ida Andersson; [2018]
  Nyckelord :Friyta; skolgård; park; samutnyttja; detaljplan; kommun; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today it has become a trend to densify cities instead of allowing them to grow outwards. Densification has many advantages, a dense city provides a basis for better service and denser public transport, which can lead to more sustainable cities. However, building dense also has its disadvantages. LÄS MER

 5. 5. Bilfritt boende ur kommunens, byggherrars och boendes perspektiv : Alternativa mobilitetslösningar vid nyexploatering av flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Elin Johansson; [2018]
  Nyckelord :bilfritt boende; parkeringar; mobilitet; stadsplanering; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka alternativa mobilitetslösningar vid nyexploatering av flerbostadshus med fokus på kommunens, byggherrars och boendes inställning till bilfritt boende. Vidare syftar arbetet till att bidra till diskussionen om möjlighet till bilfritt boende i Gävle. LÄS MER