Sökning: "komedifilm"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet komedifilm.

 1. 1. Hur adapteras komedi? : En kvalitativ adaptionsanalys av humorns förändring i moderna studiokomedier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Marcus Byström; Pontus Sagvold; [2020]
  Nyckelord :Baksmällan; Horrible Bosses; Pixels; komedi; manus; adaption;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur amerikanska studiokomedier adapterar komik från manus till film. Eftersom humor är subjektivt och personer finner komik i olika företeelser är det svårt att adaptera komedimanus till komedifilm. LÄS MER

 2. 2. "Come out, come out, whatever you are" : En kvalitativ innehållsanalys om representationen av dissociativ identitetsstörning i film

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Linn Adolfsson; Magdalena Engrup; [2020]
  Nyckelord :mental illness; dissociative identity disorder; stigmatisation; trivialization; movie; psykisk störning; dissociativ identitetsstörning; stigmatisering; trivialisering; film;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa innehållsanalys är att undersöka hur stereotyper, stigmatisering och trivialisering kring psykisk störning, närmare bestämt personer med dissociativ identitetsstörning, bibehålls genom gestaltningar i film, samt hur gestaltningen skiljer sig åt inom två filmer ur olika genrer, skräck- och komedifilm. Med filmerna Mina jag och Irene och Hide and Seek som analysunderlag, och med hjälp av ett representationsteoretiskt perspektiv, applicerades ett analysschema på sekvenser ur materialet som, genom de semiotiska analysverktygen denotation och konnotation, användes för att besvara studiens forskningsfrågor. LÄS MER

 3. 3. Ett sätt att klippa komedi : En visuell analys om filmklippning och övergångar i Edgar Wrights komedifilm Scott Pilgrim vs the World.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Leo Ek; [2020]
  Nyckelord :Cutting; cut; techniques in cutting; transition; Edgar Wright; Jonathan Amos; Paul Machliss; Scott Pilgrim vs the World; visual analysis.; Filmklippning; klipp; klippteknik; övergång; Edgar Wright; Jonathan Amos; Paul Machliss; Scott Pilgrim vs the World; visuell analys.;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka filmen Scott Pilgrim vs the World (2010) sätt att använda sig av klipp och övergångstekniker och hur de förhåller sig till humor och komedi.Tre sekvenser som representerar en bredd av olika klipptekniker och teorier har analyserats för att undersöka hur olika övergångar som till exempel en svepning kan användas, hur kontinuerlig klippstil fortsätter filmen visuellt framåt, hur en rörelse kan bidra till klippningen och vad detta har för relation till humor. LÄS MER

 4. 4. Charlie Chaplins Berättartekniker : Det tidiga 1900 talets berättartekniker för komedifilm möter 2010 talets Sverige

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Annelie Düring; Fanny Liljeqvist; [2016]
  Nyckelord :Charlie Chaplin Storytelling short film comedy; Charlie Chaplin Berättarteknik kortfilm komedi;

  Sammanfattning : I det här arbetet studeras Charlie Chaplins berättartekniker, både sagoberättande, visuellt och audiellt i ett försök att komma fram till huruvida de berättartekniker som Chaplin använde sig av fortfarande kan fungera i komiska produktioner idag. Vi kommer i texten titta närmare på hur han använde kameran både när han filmade och klippte, hur han strukturerade upp sina ljudkompositioner, hur han använde kontraster, hur han skrev sina berättelser för att antalet skämt skulle bli just rätt, samt hur han förde sig både framför och bakom kameran för att sedan applicera detta på en kortfilm i vårt skapande. LÄS MER

 5. 5. Kvinnan: moder eller sexobjekt? : En studie om hur kvinnor framställs i svensk komedifilm under 1970-talet och 1990-talet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Antonia Andersson; [2014]
  Nyckelord :Kvinnliga stereotyper; feministisk filmteori; 1970-tal; 1990-tal; komedifilm; svensk film; kön; genus; sexualitet; könsnormer; könsroller;

  Sammanfattning : .... LÄS MER