Sökning: "trivialisering"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet trivialisering.

 1. 1. Trivialisering av motstridigheter mellan marknadskommunikationer och faktisk verksamhet på snus- och tobaksmarknaden- En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Rönnlund; Daniel Olsson; [2019-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Endometrios - En livsomvälvande sjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Clara Åhgren; Miriam Lindström; [2019]
  Nyckelord :Endometriosis; experience; health care encounters; pain; psychological impact; fertility; Endometrios; upplevelser; möten inom vården; smärta; psykisk påverkan; fertilitet; multiprofessionellt team;

  Sammanfattning : Background: Endometriosis is a chronic disease that approximately one out of ten women suffer from. The disease affects many aspects of the women’s lives. The health care’s lack of knowledge results in a delayed diagnosis, which increases the risk of infertility, a negative psychological impact and an unnecessary suffering. LÄS MER

 3. 3. Den endometriosdrabbade kvinnans upplevelse av det vårdande mötet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Camilla Aring; Nikolina Ljungbäck; [2018]
  Nyckelord :endometrios; kvinnor; upplevelse; trivialisering; okunskap; misstro och vårdpersonal;

  Sammanfattning : Ungefär en tiondel av världens kvinnliga befolkning drabbas av den kroniska sjukdomen endometrios. Endometrios kantas av kronisk smärta och med en lång väg till diagnos samt felaktigt information och behandling i relation till sjukdomen. LÄS MER

 4. 4. Starka skidtjejer, men inga killar – bara herrar : Svensk skidpress bevakning av den svenska cupen i längdskidåkning ur ett jämställdhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Lukas Johansson; Alfred Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :Cross country skiing; gender equality; trivialization; infantilization; qualitative text analysis; quantitative content analysis; sports journalism; media; Längdskidåkning; jämställdhet; genus; trivialisering; infantilisering; kvantitativ innehållsanalys; kvalitativ textanalys; sportjournalistik; idrott; journalistik; medier;

  Sammanfattning : We studied close to 100 articles about the Swedish cup in cross country skiing, published by the three media outlets that cover the entire series; www.sweski.com , www.langd. LÄS MER

 5. 5. Tvodden – framtidens resurssnåla tv-format? : En kvalitativ studie över SVT:s anpassning till det digitala skiftet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Isabell Andersson; Sebastian Folcker; [2015]
  Nyckelord :SVT; tvoddar; YouTube; tv; podcast; kommersialisering; kvalitet; värdeskapande; medielandskap; sociala medier; format; teknik;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har svenska folkets medievanor ändrats. Det har skett ett digitalt skifte och det har blivit allt vanligare att titta på tv via webben istället för att ta del av den linjära tv-tablån. Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur SVT anpassar sig till den nya mediesituationen. LÄS MER