Sökning: "konkurrensfördelar"

Visar resultat 11 - 15 av 663 uppsatser innehållade ordet konkurrensfördelar.

 1. 11. Spelbranschens nya verklighet. : En kvalitativ studie om spelbolags förmåga att differentiera sig på en generisk marknad.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Carl Asp; Martin Inaeus; Felix Norman; [2019]
  Nyckelord :Relationer; Varumärken; Värdeskapande; Spelbolag; Bonusar; Konkurrens; Segmentering; Sponsring; marknadskanaler och Differentiering.;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor: Studiens syfte är att klargöra vad som karaktäriserar spelbolagens förmedling av varumärken och relationsbyggande efter omregleringen. Utifrån syftet har vi formulerat fyra stycken forskningsfrågor som lyder; • Hur arbetar spelbolagen med sitt relationsbyggande gentemot kunder? • I vilken utsträckning spelar varumärket en roll, hur utmärker sig deras positionering? • Hur har bolagens möjligheter till att skapa differentierat värde förändrats? • Vad kännetecknar spelbolagens val av marknadskanaler? Metod: Forskningsmetoden vi har applicerat är en kvalitativ metod. LÄS MER

 2. 12. Key factors for success in SMEs for developing market shares in Sweden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anton Allmén Sjöberg; Jakob Nordström; [2019]
  Nyckelord :SME; competitive advantage; resources; internationalization; strategy; MNE; Små och medelstora företag; resurser; internationalisering; strategi; multinationella företag;

  Sammanfattning : Competitive advantage has been an important aspect of strategy ever since Porter introduced the term in 1985. Today, small and medium enterprises (SME) make up a large part of the world´s economy. SMEs often operate in fast changing markets where innovation and growth are essential for success. LÄS MER

 3. 13. Kundanpassningens konkurrensfördelar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Rasmus Strindö; Markus Rahm; [2019]
  Nyckelord :Värdefördelar; Kostnadsfördelar; TPL-företag; Anpassning; Samarbete;

  Sammanfattning : Sammanfattning I dagens läge är det aktuellt med att företag outsourcar sina aktiviteter till ett TPL-företag istället för att sköta dem själva. En del företag gör det för att minska sina kostnader och få kostnadsfördelar, medans andra gör det för att uppnå värdefördelar som exempelvis den expertis ett TPL-företag besitter. LÄS MER

 4. 14. Hur bevarar avdelningar kunskap? : - En kvalitativ studie av en matvarubutik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Arktedius; Malin Arnkvist; [2019]
  Nyckelord :Knowledge Management; Kunskap; Kunskapsbevaring; Avdelningar; Matvarubutik;

  Sammanfattning : I dagens kunskapsbaserade samhälle har intresset för Knowledge Management ökat. Bakgrunden är att kunskap har växt fram som en viktig organisatorisk resurs samtidigt som det leder till konkurrensfördelar. LÄS MER

 5. 15. Hur bristande affärssystem och inforamtion leder till icke-värdeskapande aktiviteter : En fall studie på Atea Logistics AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Martin Alros; Emil Sutarzewicz; Mikael Alvesved; [2019]
  Nyckelord :Icke-värdeskapande aktiviteter; Process; Godsidentifiering; Affärssystem; Informationsflöde;

  Sammanfattning : Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik 2FE25E Författare: Martin Alros, Emil Sutarzewicz, Mikael Alvesved Handledare: Petra Andersson Bakgrund: Ett företag med en bra logistik och välfungerande IT-system har värdefulla konkurrensfördelar. Detta är livsviktigt i en sådan konkurrensutsatt miljö som Atea Logistics AB verkar inom. LÄS MER