Sökning: "kvantitativ metod enkät"

Visar resultat 1 - 5 av 790 uppsatser innehållade orden kvantitativ metod enkät.

 1. 1. Elevassistent eller elevassistent?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Paul Engdahl; Jessica Sigfrid; [2021-06-21]
  Nyckelord :elevassistent; grundsärskola; arbetsuppgift; speciallärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra elevassistentens arbetsuppgifter, hur ofta de utförs och eventuella skillnader i frekvens mellan grundsärskolans två kursplaner samt hur viktig relationen till specialläraren är för elevassistenten och varför. Med kvantitativ metod har data som behövs för att kunna ge en bild av elevassistentens yrkesroll i grundsärskolans två olika delar utifrån frågeställningarna samlats in. LÄS MER

 2. 2. Framtidens coachning?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Carl Daneli; [2021-02-12]
  Nyckelord :ASTI-studien; behovstillfredsställelse; beteendeförändring; enkät; kvantitativ analys; randomiserad kontrollstudie; Self-Determination Theory; träningsintervention; motivation; motiverande samtal; Problemområde: Motivation till träning;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet inriktning idrottsvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Linus JonssonExaminator: Pär RylanderAntal sidor: 31 (inklusive bilagor)Termin/år: VT2016Nyckelord: ASTI-studien, behovstillfredsställelse, beteendeförändring, enkät,kvantitativ analys, randomiserad kontrollstudie, Self-DeterminationTheory, träningsintervention, motivation, motiverande samtal.. LÄS MER

 3. 3. Flickor och pojkars önskemål gällande innehållet i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Ellinor Ohlsson; Kofi Adanuvor; [2021]
  Nyckelord :Elever; Genus; Idrott och hälsa; Könsnormer;

  Sammanfattning : Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi bildat en uppfattning om att det finns skillnader i flickor och pojkars intressen inom ämnet idrott och hälsa. Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka fysiska aktiviteter som elever i högstadiet önskar att ämnet idrott och hälsa ska innehålla. LÄS MER

 4. 4. Muskuloskeletala besvär hos tandhygienister : En enkätstudie inom privat sektor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Centrum för oral hälsa

  Författare :Farahnaz Hossaini; Emelie Joling; [2021]
  Nyckelord :dental staff; ergonomics; neck problems; occupational injuries; ergonomi; nackbesvär; tandvårdspersonal; yrkesskador;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka förekomst av självrapporterade muskuloskeletala besvär(MSDs) hos tandhygienister. Metod: Metoden var en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats med en webbaserad enkät som mätinstrument. LÄS MER

 5. 5. Hur utvecklas socialtjänsten? : en kvantitativ studie om socialsekreterares upplevelse av arbetssätt, utveckling och delaktighet inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Mona Lisa Kawtharani Sedergren; Sofia Nordlund; [2021]
  Nyckelord :Socialtjänsten; Utveckling; Socialsekreterare; Delaktighet; Förändringsarbete; Organisationsteori; Människobehandlande organisationer; Digitalisering;

  Sammanfattning :  The aim of this study was to investigate through a survey study social workers' experiences of their working methods and development within the social services. The study also examined the level of involvement social secretaries experience in the development of their workplace and whether this had an impact on their view of organizational changes. LÄS MER