Sökning: "kritisk diskursanalys c-uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden kritisk diskursanalys c-uppsats.

 1. 1. "Det är så den mörka sidan av manligheten fungerar, tyvärr" : En kritisk diskursanalys av incels syn på den egna maskuliniteten inom svensk mediekontext

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Isabell Stolt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats skrevs under höstterminen 2019 på Södertörns högskola. Uppsatsens syfte var att undersöka hur synen på den egna maskuliniteten uttrycks av män som kallar sig incels i en anonym svensk intervjukontext. LÄS MER

 2. 2. En kritisk diskursanalys av artisten Beyoncé ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Beatrice Engman; [2014]
  Nyckelord :Beyoncé; kritisk diskursanalys; genusperspektiv;

  Sammanfattning : Abstract Titel: ”En kritisk diskursanalys av artisten Beyoncé ur ett genusperspektiv”   Nivå: C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap   Författare: Beatrice Engman   Handledare: Anna Edin   Datum: 2014-05-27   Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att ur ett diskursteoretiskt och genusorienterat perspektiv studera artisten Beyoncé utifrån två olika men dock sammanhängande medieperspektiv. I min uppsats kommer jag dels att analysera den mediala bilden av Beyoncé, det vill säga hur medierna rapporterar och ”berättar” om henne samt dels att analysera hur Beyoncé själv iscensätter sig medialt, via sin musik, videos och klipp. LÄS MER

 3. 3. ”Feral rats” : – en analys av rätten att definiera händelser, i BBC:s bevakning av upploppen i England 2011 

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :David Heyman; [2013]
  Nyckelord :England riots; primary definer; secondary definer; 2011; right to define; representation; BBC; C-thesis; bachelor s thesis; upplopp; England; 2011; BBC; representation; c-uppsats; definition; nyhetshändelser; definitionsrätt;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats analyserar genom kvalitativt innehållsanalytiska metoder utvalda delar av BBC:s bevakning av upploppen i England i augusti 2011. Metodmodellen är egenkonstruerad, men använder element ur kritisk diskursanalys (CDA, Faircloughs tillämpningar), samt delar av de metodverktyg som tas upp i Selby och Cowderys metodhandbok How to Study Television. LÄS MER

 4. 4. Från en säker källa? : - En studie om tidningar, "sanning" och trovärdighet, med fokus på hälsa och mat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Malin Ros; Martina Johansson; [2013]
  Nyckelord :Diskurs; hälsa; experter; makt; ideologi; expertis; mat; trovärdighet; sanning;

  Sammanfattning : Titel: Från en säker källa? -En studie om tidningar, "sanning" och trovärdighet, med fokus på hälsa och matFörfattare: Malin Ros och Martina JohanssonHandledare: Lena EwertssonExaminator: Ronny SeverinssonTyp av rapport: C-uppsatsÄmne: Medie- och kommunakationsvetenskapSektion: Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad 2012Syfte: Syftet med denna studie är att med ett fokus på trovärdighet och expertis undersöka, beskriva och jämföra tidningsartiklar som berör hälsa och mat.Metod: Kritisk diskursanalys av artiklar ur två svenska tidningarSlutsatser: Journalister använder sig av olika knep, så som experter, statistik, forskning och bilder för att öka trovärdighet för den "sanning" som de vill förmedlaNyckelord: Diskurs, hälsa, experter, makt, ideologi, expertis, mat, trovärdighet, sanning. LÄS MER

 5. 5. Ett skepp kommer lastat med PR– en kritisk diskursanalys av medierapporteringen kring Ship to Gaza.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Marie-Louise Nilsson; Anna Green; [2011]
  Nyckelord :PR – praktik; Pseudohändelser; Publika relationer PR ; Opinionsbildning; Medielogik; Nyhetsförmedling ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Ett skepp kommer lastat med PR – en kritisk diskursanalys av medierapporteringen kring Ship to Gaza Institution: Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet Kurs: MKVK201:1, C-uppsats Författare: Marie-Louise Nilsson och Anna Green. Handledare: Bo Isenberg Innehåll: En kritisk diskursanalys av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets rapportering av Ship to Gaza aktionen mellan 2010-05-30 till 2010-06-30. LÄS MER