Sökning: "kunskapsspel"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet kunskapsspel.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på elevers språkinlärning i årskurs 4-6 : En empirisk studie om lärarens syn på digitala verktygens användning i engelskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Mirsada Causevic; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; digital tools; 4-6 English teachers; digital skills; virtual world; Digitalisering; digitala verktyg; 4–6 engelsklärare; digital kompetens; virtuell värld;

  Sammanfattning : Dagens globaliserade samhälle är sammankopplat bl.a. via den digitala tekniken, vilket bidrar till utvecklingen av individens språk och kommunikationsförmåga. Dagens barn utvecklar sitt engelska språk och digitala kompetenser i skolan men även utanför genom interaktion via sociala medier och spelifiering. LÄS MER

 2. 2. Design i spel : utbildningsspel för designstudenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Gustaf Härnström; [2011]
  Nyckelord :Spel; design; designprocessen; designprocess; brädspel; kunskapsspel; kunskapsbrädspel; karaktärer; kort;

  Sammanfattning : Det finns idag behov till en undervisningsform som på ett roligt och enkelt sätt engagerar studenter till att lära sig om design. Studenter är olika och behöver olika undervisningsformer.Problemet löses via ett brädspel som är kunskapsgivande vilket får studenter engagerade. LÄS MER