Sökning: "miljöengagemang"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet miljöengagemang.

 1. 1. Sustainability Integration in Peer to Peer Marketplace Platforms : A Study of Customer Perception and Loyalty

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Clara Lorenius Andrén; Isabella Rambert; [2020]
  Nyckelord :Circular Economy; Customer Loyalty; Customer Satisfaction; Green Marketing; Environmental Attitude; Environmental Engagement; Online Marketplaces; Peer to Peer Marketplace Platforms; Pre-owned Items; Sustainability Communication; Cirkulär Ekonomi; Kundlojalitet; Kundnöjdhet; Grön Marknadsföring; Miljöattityd; Miljöengagemang; Webbaserade Handelsplatser; Peer to Peer Marknadsplattformar; Begagnade Varor; Hållbarhetskommunikation;

  Sammanfattning : Increasing attention to sustainability and environmental concerns implies changes in consumer preferences, whereof companies need to provide offerings characterized with a focus on sustainability laden concepts such as the Circular Economy (CE), aligning with these changes. How to communicate sustainability has therefore become a focus of attention when formulating marketing strategies. LÄS MER

 2. 2. Naturens roll i ett digitaliserat Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Johanna Abrahamsson; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; naturkoppling; hållbarhet; digitala verktyg; miljöengagemang;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har uttrycket ”smart stad” används allt oftare för att beskriva en framtid där social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet har uppnåtts med hjälp av digital teknik (Colding & Barthel, 2017). Samtidigt anses det vara viktigt att människor övergår till mer hållbara livsstilar för att bromsa den mänskliga påverkan på klimatet (National Research Council, 1999). LÄS MER

 3. 3. Vägen mot en hållbar verksamhet: att skapa miljöengagemang och forma nya normer - en fallstudie om Casino Cosmopol i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sören Anderberg; Nathalie Kallus; [2020]
  Nyckelord :Environmental commitment; Social norms; Environmentally friendly workplaces; Communication; Miljöengagemang; Sociala normer; Miljövänliga arbetsplatser; Kommunikation;

  Sammanfattning : Flertalet företag och organisationer har börjat inse de fördelar som erhålls genom att engagera sig i hållbar utveckling och sträva mot en miljövänlig arbetsplats. Att få människor engagerade i miljöfrågor på olika sätt har överlag visat sig vara effektivt när det kommer till att påverka attityder och uppmuntra till miljövänligt beteende, likaså har sociala normer visat sig vara betydande när det kommer till att skapa miljöengagemang på arbetsplatser. LÄS MER

 4. 4. Vad lockar en grön kund? : - En kvantitativ studie om hur konsumenter påverkas av positivaoch negativa aspekter inom grön marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :John Wiklund; Kasper Lindqvist; Wingqvist Anton; [2020]
  Nyckelord :Grön marknadsföring; Greenwashing; Miljömärkningar; Influencer; Word of mouth; Emotionell och Rationell kommunikation; Miljöengagemang.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilken inverkan grön marknadsföring har påkonsumenter i deras val av produkt gällande livsmedel. Genom att undersöka fem olika aspekter inomgrön marknadsföring ämnar studien att ge mer insikt i hur konsumenter kan påverkas i både positivoch negativ riktning. LÄS MER

 5. 5. Vägen till information : hur utformningen av naturum Laponias infart kan styra besöksflöden och minska slitage i skyddad natur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emma Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :naturresurshantering; landskapsarkitektur; naturvägledning; naturum; turism; gestaltning;

  Sammanfattning : Hur kan gestaltningen av landskapet minska belastningen på skyddad natur? Intresset för att besöka nationalparker ökar, därmed ökar även belastningen på de skyddade naturområdena. Problematiken kring ökat besökstryck och skyddande av natur har lösts på olika sätt globalt. LÄS MER