Sökning: "kvalia"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet kvalia.

 1. 1. Kan vi tro på kvalia? : En granskning av Amy Kinds underkännande av transparenstesen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Rune Wettström; [2017]
  Nyckelord :qualia; transparancy; medvetandefilosofi; kvalia; transparenstesen; transparens;

  Sammanfattning : Denna uppsatsen granskar Amy Kinds argument för kvaliarealism. I artikeln från 2008, ”How to Believe in Qualia”, hävdar hon att transparenstesen utgör ett hot mot kvaliarealism. En stor del av min uppsats handlar därför om att undersöka hennes avfärdande av transparenstesen. LÄS MER

 2. 2. Kan vi tro på kvalia? : En granskning av Amy Kinds underkännande av transparenstesen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Rune Wettström; [2017]
  Nyckelord :qualia; transparancy; Medvetandefilosofi; kvalia; transparenstesen; transparens;

  Sammanfattning : Denna uppsatsen granskar Amy Kinds argument för kvaliarealism. I artikeln från 2008, ”How to Believe in Qualia”, hävdar hon att transparenstesen utgör ett hot mot kvaliarealism. En stor del av min uppsats handlar därför om att undersöka hennes avfärdande av transparenstesen. LÄS MER

 3. 3. Grepp om upplevelsen : En undersökning av Blocks och Shoemakers diskussion angående kvalias tillgänglighet för subjektet, givet argumentet om frånvarande kvalia

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Johanna Linder; [2016]
  Nyckelord :Medvetandefilosofi; Block; Shoemaker; kvalia; absent qualia argument;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Klarsynthet : om den filosofiska innebörden av "det närvarande och verkliga" i Clara - or, On Nature's Connection to the Spirit World av F. W. J. Schelling

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Cecilia Jonasson; [2011]
  Nyckelord :rationality; spirituality; qualitative aspect; phenomenology; dichotomies; irrational; reason; immediacy; knowing; knowledge; ideal; real; symbolism; intuition; clairvoyance; pre-rational; reflection; närvaro; verklighet; rationalitet; förnuft; spiritualitet; vetenskap; omedelbart vetande; kunskap; ideal; real; opposition; identitet; metafysik; fenomenologi; klarsynthet; symbolik; intuition; åskådning; dikotomier; reflektion; irrationalitet; för-rationell; kvalitativ aspekt;

  Sammanfattning : This essay aims to explore the philosophical meaning of the expression ”present and real” in Clara – or, On Nature’s Connection to the Spirit World by F. W. J. Schelling. LÄS MER