Sökning: "kvantitativ uppsats sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden kvantitativ uppsats sociologi.

 1. 1. Fallet Bobby - En studie av massmedias och tingsrättens konstruktion av idealiska offer och gärningspersoner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lovisa Andersson; Fredrik Darlöf Elfqvist; [2020]
  Nyckelord :idealiskt offer; nyhetsvärde; stämpling; gärningsperson; viktimisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur massmedia samt tingsrätten har konstruerat föreställningar kring gärningspersoner och offer i sina beskrivningar av fallet Bobby 2006. Fallet kom att bli uppmärksammat inom svensk massmedia, och har därför valts ut i syfte att studera forskningsfrågan. LÄS MER

 2. 2. Hur det personliga blev politiskt. En innehålls- och begreppsanalys av Socialdemokraternas kriminalpolitik 1970-2018

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sofie Sillrén; [2019]
  Nyckelord :Socialdemokraterna; kriminalpolitik; begreppshistoria; innehållsanalys; valmanifest; feminism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att analysera utvecklingen av Socialdemokraternas retorik i kriminalpolitiska frågor genom att placera den i en historisk kontext. Arbetet bygger på en studie av partiets valmanifest under perioden 1970-2018. LÄS MER

 3. 3. Den duktiga flickan : En sociologisk kvantitativ undersökning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Sara Persson; Leila Goletic; [2018]
  Nyckelord :“Good girl”; gender roles; sociology; feminism; career; familylife.; “Duktig flicka”; könsroller; sociologi; feminism; karriär; familjeliv.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ämnar belysa “duktig flicka”- fenomenet som kommit att bli ett omtalat begrepp som är baserat på den nya moderna samhällsstrukturen. Den nya samhällsstrukturen handlar om att kvinnor förväntas kunna satsa på karriären samtidigt som de fortfarande kopplas till huvudansvaret för hemarbete. LÄS MER

 4. 4. De tysta åren : Ekofeminism i svensk tryckt press 1995-2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Angelina Elander; [2017]
  Nyckelord :ecofeminism; feminism; Swedish press; visual text analysis; power; semiotics; patriarchate; environmental communication; disinformation; strategic communication; media; sociology; ekofeminism; feminism; svensk tryckt press; visuell textanalys; makt; semiotik; patriarkat; miljökommunikation; desinformation; strategisk kommunikation; sociologi;

  Sammanfattning : Ekofeminism figurerar i både politiska och filosofiska sammanhang och är en ideologi som kombinerar feminism med miljöpolitik. Den bygger sin ideologi på att motarbeta ett patriarkalt förtryck mot både kvinnor och natur och säger att detta förtryck härrör från en historisk föreställning om kvinnan som stående närmare naturen. LÄS MER

 5. 5. Attityder till invandring i Sverige : En kvantitativ jämförande studie om attityder till invandring i Sverige mellan år 2004 och år 2014

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Eleni Nakos; Jeanette Weber; [2016]
  Nyckelord :attityder; invandring; ekonomi; regressionsanalys; ESS; kvantitativ analys; sociologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka attityder till invandringens inverkan på Sveriges ekonomi samt huruvida attityder till invandring har ett samband med arbetslöshet. Vidare är syftet att undersöka huruvida dessa attityder förändrats över 10 års tid genom att jämföra tidpunkterna 2004 och 2014. LÄS MER