Sökning: "kvantitativ uppsats sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden kvantitativ uppsats sociologi.

 1. 1. ”TUR ATT VI ÄR SÅ STARKA” - En kvalitativ studie om första linjens chefers psykosociala arbetsmiljö på en tillverkningsindustri

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Jesper Dragunowicz; [2021-06-30]
  Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö; arbetskrav; arbetsresurser; socialt stöd; jobb-krav-resurs-modellen; första linjens chef; Covid-19;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur första linjens chefer i en produktionsanläggning upplever sin psykosociala arbetsmiljö och framhäva eventuella psykosociala arbetsmiljöproblem. Vidare belyser uppsatsen hur första linjens chefer upplever att arbetsmiljöarbetet sköts för att främja deras psykosociala arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Motivation till bättre källsortering och avfallsminskning - En kvantitativ studie om hur man kan motivera villahushåll till bättre källsortering och minskade avfallsmängder via en mobilapp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mariam B M Khrais; [2021]
  Nyckelord :Källsortering; Avfall; Styrmedel; Beteende; App.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Källsortering är en viktig process för att kunna spara på jordens resurser. Genom källsortering kan våra naturresurser komma in i ett kretslopp där de återvinns eller återanvänds. LÄS MER

 3. 3. Skillnader i vaccinationsgraden mot covid-19 bland Stockholms bostadsområden : En kvantitativ studie om hur olika socioekonomiska faktorer inverkar på vaccinationsgraden i 13 bostadsområden i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Eliza Chmurzynska; Sophia Flores; [2021]
  Nyckelord :covid-19; vaccintveksamhet; socioekonomiska faktorer; utbildning; inkomst; arbetslöshet; utländsk bakgrund; infodemic;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka socioekonomiska faktorer bidrar till intaget av vaccinet mot covid-19 i 13 olika bostadsområden i Stockholm. Författarna av denna uppsats åtar sig undersöka fyra samband med vaccinationsgraden i de utvalda områden, det vill säga samband med utbildning, inkomst, arbetslöshet och utländsk bakgrund. LÄS MER

 4. 4. Fallet Bobby - En studie av massmedias och tingsrättens konstruktion av idealiska offer och gärningspersoner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lovisa Andersson; Fredrik Darlöf Elfqvist; [2020]
  Nyckelord :idealiskt offer; nyhetsvärde; stämpling; gärningsperson; viktimisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur massmedia samt tingsrätten har konstruerat föreställningar kring gärningspersoner och offer i sina beskrivningar av fallet Bobby 2006. Fallet kom att bli uppmärksammat inom svensk massmedia, och har därför valts ut i syfte att studera forskningsfrågan. LÄS MER

 5. 5. Håll i och håll ut : En kvantitativ studie om studenters tillit till hanteringen av coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Agnes Orpana; Sofia Åkerblom; [2020]
  Nyckelord :corona pandemic; covid-19; institutional trust; distrust; state; social capital; coronapandemin; covid-19; institutionell tillit; misstro; staten; socialt kapital;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to examine whether Rohrschneider and Schmitt-Beck’s (2002) theory about institutional trust can explain peoples' trust in the Swedish states and government agencies work during the corona pandemic. The theory consists of three factorsthat build institutional trust: the state’s performance, correspondence between the individual’s political values and those of the government, as well as the individual's social capital. LÄS MER