Sökning: "kvinnor statsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden kvinnor statsvetenskap.

 1. 1. Mamma, maka, muslim - eller bara kvinna? : Synen på kvinnan i tre samhällsläroböcker - en diskursanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sanna Andersdotter; [2021]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; kvinna; synen på kvinnor; samhällskunskap; skola; läroböcker; poststrukturalistisk feminism; intersektionalitet;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine and analyze what discourses about women can be found in three Swedish textbooks in social studies, and to identify the different social roles that are being attributed to the woman in these textbooks. The theoretical and methodological background used is Discourse Theory by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. LÄS MER

 2. 2. Den (icke-) feministiskautrikespolitiken : En kvalitativ textanalys av den feministiska utrikespolitiken jämförd mot feministisk teori i internationella relationer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Edvinn Gashi; [2020]
  Nyckelord :Feminism; utrikespolitik; vapenexport; migration; bistånd; säkerhet; kvinnor; internationella relationer; diplomati; Förenade arabemiraten; Palestina;

  Sammanfattning : In late 2014, Sweden became the first country in the world to adopt what it described as ”feminist foreign policy”. This was immediately met by both praise and criticism. LÄS MER

 3. 3. När barnen på skolgården bär slöja : En idéanalys om hur den svenska slöjdebatten ser ut bland politiker

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Maria Kero; [2020]
  Nyckelord :Slöjdebatten; slöjförbud; skolpolitik; sekularism; jämställdhet;

  Sammanfattning : Debatten om kvinnor och flickor som bär slöja, pågår i Europa. I Sverige har motioner och förslag om slöjförbud på skola lämnats in på både nationell och kommunal nivå. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor och barn först? : En diskursanalys av riksdagspartiernas förhållande till Sveriges förlossningskris

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Kristin Boxström Le Guillarme; [2019]
  Nyckelord :Statsvetenskap; diskursanalys; riksdagspartier; radikalfeminism; feminism; förlossning; förlossningskris; socialdemokraterna; moderaterna; kristdembokraterna; centerpartiet; sverigedemokraterna; vänsterpartiet; lieralerna; miljöpartiet jämställdhet; genus; patriarkat; sjukvård; förlossningsvård;

  Sammanfattning : There is an ongoing crisis within the natal care in Sweden. Hospitals closing down, not enough beds in the maternity wards and nowhere near enough staff to handle the situation. LÄS MER

 5. 5. Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Kubra Palani; [2019]
  Nyckelord :SD:s jämställdhetspolitik;

  Sammanfattning : SAMMANDRAGNING B-uppsats i statsvetenskap av Kubra Palani, VT 2019. Handledare: Magnus Lindh ” Sverigedemokraternas (SD) jämställdhetspolitik” Sverigedemokraterna är den enda riksdagsparti som poängterar i sitt partiprogram att det finns biologiska skillnader mellan könen. LÄS MER