Sökning: "Lina Björklund"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Lina Björklund.

 1. 1. Nyexaminerade sjuksköterskors erfarenheter de två första åren : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lina Björklund; Marie Svensson; [2022]
  Nyckelord :arbetsmiljö; nyexaminerad sjuksköterska; sjuksköterskerollen; upplevelser;

  Sammanfattning : Sjuksköterskans roll i vårdandet innebär att leda omvårdnadsarbetet kring patienten samt att ha en ledande roll i arbetsteamet. Detta kan kännas skrämmande för en nyexaminerad sjuksköterska att axla denna roll. En hög arbetsbelastning och personalbortfall kan ställa höga krav på den nya sjuksköterskan. LÄS MER

 2. 2. Energy Audit and Energy Saving Measures of a Large Office Building : Bern 9 in Örnsköldsvik

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Lina Björklund; [2020]
  Nyckelord :Building energy use; Energy audit; Energy use; Electricity use; Heat exchanger; LED; Presence control; U-value;

  Sammanfattning : There is a large potential in making the residential and service sector more energy efficient and the first step towards achieving a more efficient use of energy is to implement an energy audit. In this study a property with an approximate area of 8 000 m2, consisting of a main building and three building extensions from different eras has been examined. LÄS MER

 3. 3. ”Konflikt är när man tycker olika, så tänker jag” : Hur förskollärare uppfattar konflikter i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lina Björklund Andersson; Jenny Åkerblom Olsson; [2019]
  Nyckelord :förskola; konflikt; konflikthantering; konflikthanteringsstrategier;

  Sammanfattning : Förskollärare har ett stort ansvar i förskolan för att skapa en lärorik och trygg miljö i verksamheten. Förskollärare ska kunna förebygga och handleda barn i deras konflikter för att på bästa sätt låta barn utveckla sin kommunikation och sitt samspel med andra. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av byte till energieffektiv belysning i tryckeri

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Lina Björklund; [2019]
  Nyckelord :energy efficiency; lighting replacement; energy efficient lighting; LED; high pressure sodium; DIALux; illuminance; printing house; industry; energieffektivisering; belysningsbyte; energieffektiv belysning; LED; högtrycksnatrium; DIALux; belysningsstyrka; tryckeri; industri;

  Sammanfattning : Resultatet av en energikartläggning på tryckeriet VK - Media visade det sig att en stor del av energin gick till den gamla belysningen. Den gamla belysningen med högtrycksnatriumarmaturer och högtrycksnatriumljuskällor byttes då ut mot en ny energieffektiv belysning med två olika LED-armaturer i packsalen på tryckeriet. LÄS MER

 5. 5. Röda byxor och vatten till knäna : En fallstudie i Sven Bloms upplevelse av det första världskriget.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Carl Olsson; [2017]
  Nyckelord :Det första världskriget; Krigsdagböcker; Den franska främlingslegionen; Frivilliga svenska soldater;

  Sammanfattning : This essay explores a previously rather unexplored part of Swedish military history in the form of a Swedish volunteer in the great war named Sven Blom. The essay focuses on his mindset and thoughts regarding the war, his part in it as a combatant, and how these experiences changed his mindset regarding the war over time. LÄS MER