Sökning: "lärande i arbete rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden lärande i arbete rapport.

 1. 1. Trubbel-Tove på utflykt : Ett didaktiskt arbetsmaterial för värdegrundsarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Anna Ilesanmi; Malin Román; [2020]
  Nyckelord :Bilderbok; Delaktighet; Demokrati; Dilemman; Förskola; Inflytande; Konflikter; Lärarhandledning; Solidaritet; Värdegrund; Värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Förskolan är en naturlig plats för barns begynnande demokratiska lärande då den representerar barnens samhälle. Vårt arbete tar tillvara på den potentialen och syftar till att ge förskollärare ett verktyg för värdegrundsarbete både i barngruppen och personalgruppen. LÄS MER

 2. 2. Energiklossen : En normkreativ fordonsartefakt som bidrar till lek och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jennie Olausson; Emma Åsberg; [2020]
  Nyckelord :Teknisk design; Användarcentrerad design; Normkreativ design; Förskola; Artefakt; Digital teknik; Energi; Magnetism;

  Sammanfattning : Sustainable technology is implementing more and more in society and is going to be an important part in the future. That is why it is important to introduce and arouse children’s interest in these subjects already in preschool. LÄS MER

 3. 3. En Inblick i Digitalisering av högre utbildning samt dess utvecklingsområden

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mark Antoni Kazzi; Kristina Chaba; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitalisation in higher education is something that is currently being implemented in different aspects of the field but can sometimes be overwhelming for teachers to integrate to their work. This paper focuses on the perspectives of teacher as well as students in the field of digitalisation and tries to identify what is missing and what is needed in order to investigate the state of the current digitalisation. LÄS MER

 4. 4. Matematik i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om matematik i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Maritina Midbjer; Dina Tuven; [2020]
  Nyckelord :​Bishops sex matematiska aktiviteter​; ​förskola; förskollärare; matematik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare ​uppfattar matematik och hur de  beskriver sitt arbete med matematik i förskolan. Studien genomfördes med kvalitativa           semistrukturerade intervjuer med sju förskollärare i olika åldrar och från olika förskolor varav tre olika kommuner. LÄS MER

 5. 5. Kläderna gör skillnaden : Sexualisering av manliga karaktärer i League of Legends

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jonathan Ferm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien undersöker vad människor uppfattar som sexualiserat bland de manliga karaktärerna i datorspelet ”League of Legends’’. Det har gjorts tidigare undersökningar kring hur de kvinnliga karaktärerna i spelet är sexualiserade och denna rapport undersöker vad som uppfattas som sexualiserat bland de manliga karaktärerna. LÄS MER