Sökning: "lärande media"

Visar resultat 1 - 5 av 486 uppsatser innehållade orden lärande media.

 1. 1. Vem bär ansvaret för smittspridningen av covid-19? : En studie gällande debatten om vilken aktör som tillskrivs ansvaret för smittspridningen av covid-19, i svensk dagspress från mars 2020 - mars 2021

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Camilla Cavalli; Dajana Jozic; [2021]
  Nyckelord :covid-19; spread of infection; shift of responsibility; news reporting; content analysis;

  Sammanfattning : The COVID-19 pandemic is ongoing and global. A difficult situation affecting health and economy in all parts of the world. The need for and demand of accurate, trustworthy and efficient communication has never been more important. LÄS MER

 2. 2. Stoppa matcherna! : En jämförande undersökning av två tidningars gestaltningar av händelserna i samband med Davis Cupmatcherna i Båstad 1968 och 1975

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Rasmus Lind; [2021]
  Nyckelord :Gestaltningsteorin; dagstidningar; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; Båstad; Davis-cup; kravaller; demonstrationer; 1968; 1975; historiemedvetande;

  Sammanfattning : This essay sheds light on the protest events in connection with the Davis-Cup matches in Båstad in 1968 and 1975. They are relatively close in time, touch on the same sports competition, similar issues, engage largely the same group of protesters and were the subject of enormous media interest. LÄS MER

 3. 3. Att kunna tolka Selfies: En studie om vilken påverkan sociala medier kan ha på unga och hur läraren kan arbeta med detta i klassrummet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anesa Dzafic; Cajsa-Stina Persson; [2021]
  Nyckelord :sociala medier; visuell litteracitet; bildanalys; självbild; identitet; bildundervisning;

  Sammanfattning : Kunskapsöversiktens syfte är att undersöka vilken påverkan bildbaserade sociala medierkan ha på barn och unga och hur man kan arbeta med sociala medier och dessa bilder iklassrummet. Med hjälp av olika databaser så som SwePub, ERIC och Google Scholarhittade vi sju artiklar samt en antologi som vi sedan valde ut som material till vårt arbete. LÄS MER

 4. 4. You, Your Music and Your Work : A quantitative study into the relationship between listening to music, task performance and individual differences

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Daniel Harrysson; [2021]
  Nyckelord :Distraction; Music; Media Multitasking ; Boredom; Reading Comprehension ; Focus; Task Performance ;

  Sammanfattning : Simultaneously listening to music whilst doing other tasks has become more common with the development of mobile technology and the rise of streaming platforms, but what affect does listening to music have on task performance? There have been several theories on this both advocating for and against the effects of music. This study has two primary questions to answer. LÄS MER

 5. 5. Lagstifta eller bojkotta? : En studie om ansvaret för hållbar konsumtion i svensk nyhetsmedia mellan 2015 och 2020 - ur ett könsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Erika Eliasson; [2021]
  Nyckelord :hållbar konsumtion; ansvar; nyhetsmedia; dagordning; gestaltning innehållsanalys; könsperspektiv;

  Sammanfattning : Politicization and depoliticization are expressed in many different social areas and especially concerning sustainable consumption. Many claim that a shift in responsibility has arisen in political matters where more and more responsibility has been placed on individuals and companies. LÄS MER