Sökning: "latensfas"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet latensfas.

 1. 1. Längtan efter professionellt stöd – En intervjustudie om kvinnors upplevelse av stödet från förlossningsvården när de befinner sig i latensfas

  Magister-uppsats,

  Författare :Isabella Kiuru Bolk; Johanna Sjöqvist; [2022-01-27]
  Nyckelord :förlossning; latensfas; stöd; upplevelse; kvalitativ innehållsanalys; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den svenska förlossningsvården bygger på att kvinnan stannar hemma under latensfasen av sin förlossning. Kvinnan ringer barnmorskan på förlossningen för att få stöd och för att i samråd bestämma när det är dags att komma in. LÄS MER

 2. 2. Latensfasen - i samband med graviditet och förlossning : En begreppsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Malin Ljungkvist; Mariell Sandén; [2018]
  Nyckelord :childbirth; concept analysis; contractions; latent phase of labor; begreppsanalys; förlossning; latensfas; sammandragningar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: En förlossning inleds med en latensfas som övergår till en aktiv fas och sedan till ett utdrivningsskede. Latensfasen kan vara svår att definiera kliniskt och kan variera så pass mycket att det inte finns ett normalt intervall och som begrepp är latensfasen otydlig. LÄS MER

 3. 3. Upplevelse av massage av gravida kvinnor som vårdas på sjukhus för graviditetskomplikation, en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Hagman; Caroline Salsborn; [2016-02-03]
  Nyckelord :graviditetskomplikation; vårdas på sjukhus; oro; massage; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor med graviditetskomplikationer som innebär risk för mor och barn vårdas på sjukhus under kortare eller längre tid. Dessa kvinnor upplever ofta stress och oro p.g.a. LÄS MER

 4. 4. Åka hem, jag ska väl föda barn! : -en intervjustudie med förstföderskor i latensfas

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Bodin Törmä; Sandra Böhm; [2016]
  Nyckelord :First-time mothers; latent phase; midwifery; outpatient visits; treatment; Barnmorskor; bemötande; förstföderskor; latensfas; polikliniskt besök;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskans bemötande är av stor betydelse för kvinnans upplevelse av att känna sig trygg och hantera smärtan under latensfasen och förlossningen. Målet är att kvinnan ska vara hemma under latensfasen då sjukhusmiljön kan ha en negativ inverkan på det fysiologiska förlossningsförloppet. LÄS MER

 5. 5. Förstagångsföräldrars upplevelser av latensfas : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Viktoria Hedenskog; Jolita Pettersson; [2011]
  Nyckelord :First-time parents; experiences; latent phase; förstagångsföräldrar; upplevelser; latensfas;

  Sammanfattning : Bakgrund: Perioden innan den aktiva förlossningsfasens start benämns latensfas. Den är svårdefinierad eftersom den kan yttra sig på olika sätt och varierar i längd. LÄS MER