Sökning: "lesbisk läsning"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden lesbisk läsning.

 1. 1. BARA FÅ VARA : En kvalitativ studie om en lesbisk bokcirkels identitetsstärkande läspraktiker

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Lundgren; Tova Äng; [2020]
  Nyckelord :lesbisk; bokcirkel; bibliotek; HBTQ; social läsning; lesbisk litteratur; narrativ;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är undersöka en lesbisk bokcirkels identitetsstärkande potential. Vi undersöker vad deltagarna får ut av läsningen av lesbisk litteratur och vad de önskar se i litteraturen. Vidare diskuteras vilka sociala funktioner en lesbisk bokcirkel kan fylla för deltagarna och vilken roll läsningen har i detta. LÄS MER

 2. 2. "Vårt märke” : En queer läsning av Michail Bulgakovs roman Mästaren och Margarita

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Emelie McBay; [2017]
  Nyckelord :mästaren och margarita; queer läsning; michail bulgakov; lesbisk läsning;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras hur en möjlig queer läsning av Michail Bulgakovs roman Mästaren och Margarita kan se ut. Jag presenterar här en möjlig queer läsning av Jesjua och Pontius Pilatus, samt mästaren och Margaritas förhållanden utifrån en undersökning av två teman som förekommer i boken, samt av bokens narrativ. LÄS MER

 3. 3. Kvinnan före konsten : En studie av sju texter om Karin Boye

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Jens Håkansson; [2014]
  Nyckelord :biografi; författarorienterad läsning; biografisk tradition; kvinnliga författare; feministisk litteraturforskning;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks sju texter om den svenska författarinnan Karin Boye (1900–1941), publicerade mellan åren 1989 och 2013. Utifrån feministisk litteratur- och bio­grafi­forsk­ning av Gunilla Domellöf och Lisbeth Larsson diskuteras att och hur perso­nen Boye och biografiska läsningar av hennes skönlitterära produk­tion fort­farande int­resserar. LÄS MER

 4. 4. Queera hobbitar : Samkönat begär i J.R.R. Tolkiens The Lord of the Rings

  L2-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för genusstudier

  Författare :Hilda Jakobsson; [2004]
  Nyckelord :J.R.R. Tolkien; The Lord of the Rings; queer; homoeroticism; homosociality; queer theory; queer reading; J.R.R. Tolkien; The Lord of the Rings; queer; homoerotik; homosocialitet; queerteori; queer läsning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att fokusera de queera ögonblicken i J.R.R. Tolkiens trilogi The Lord of the Rings för att visa att det queera finns i kulturen på samma sätt som det icke-queera. LÄS MER