Sökning: "mästaren och margarita"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden mästaren och margarita.

 1. 1. "Vårt märke” : En queer läsning av Michail Bulgakovs roman Mästaren och Margarita

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Emelie McBay; [2017]
  Nyckelord :mästaren och margarita; queer läsning; michail bulgakov; lesbisk läsning;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras hur en möjlig queer läsning av Michail Bulgakovs roman Mästaren och Margarita kan se ut. Jag presenterar här en möjlig queer läsning av Jesjua och Pontius Pilatus, samt mästaren och Margaritas förhållanden utifrån en undersökning av två teman som förekommer i boken, samt av bokens narrativ. LÄS MER

 2. 2. Gotik i Mästaren och Margarita

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Karin Fält; []
  Nyckelord :Mästaren och Margarita; Bulgakov; gotik; fantasy; skräckroman; genreproblematik;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker huruvida det finns gotik i Bulgakovs Mästaren och Margarita. Eftersom jag inte vill placera in romanen i den gotiska genren tas även problematiken med genreindelning upp. I analysen tas händelser från boken upp och prövas mot olika teoretikers definitioner av gotik som litterär genre. LÄS MER