Sökning: "livsstilsförändringar vid hjärtsvikt"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden livsstilsförändringar vid hjärtsvikt.

 1. 1. Egenvård vid hjärtsvikt : - en litteraturöversikt av patienters erfarenheter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Selda Andersson; Armine Milikian; Helya Radhoosh; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är ett globalt folkhälsoproblem. Det påverkar patientens och närståendes vardagliga liv, orsakar lidande och minskat välbefinnande samt leder ofta till en begränsad fysisk förmåga hos patienten att leva på samma sätt som tidigare. Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av egenvård vid hjärtsvikt. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av att leva med förmaksflimmer : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lina Mattsson; Michaela Löfqvist; [2020]
  Nyckelord :Atrial fibrillation; Coping Skills; Quality of Life; Support; Well-being; Förmaksflimmer; Hanteringsstrategier; Livskvalitet; Stöd; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Förmaksflimmer är en av de vanligast förekommande hjärtrytmrubbningarna och är associerat med ökad sekundär sjukdom i hjärtsvikt och stroke, nedsatt livskvalitet och depression. Behandling riktas in på symtomlindring, upprätthållandet av god livskvalitet, och förebyggande av sjukdomsförsämring. LÄS MER

 3. 3. Patientens hälsokompetens kring risken att utveckla kardiovaskulär sjukdom vid ohälsosam livsstil och primär hypertoni : en enkätstudie av patienter i primärvården

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Susanne Nilsson; Madeleine Rydin; [2018]
  Nyckelord :Essential hypertension; Cardiovascular disease; Lifestyle changes; Health literacy; Person-centered care; Primär hypertoni; Kardiovaskulär sjukdom; Livsstil; Patientens hälsokompetens; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : I Sverige har cirka 2 miljoner människor diagnosen hypertoni och det är den folksjukdom som ligger bakom cirka 30 000 fall av stroke och lika många hjärtinfarkter varje år. En ökning av personer med sjukdomen hypertoni ses i världen vilket beror på att världens befolkning och den åldrande befolkningen ökar. LÄS MER

 4. 4. Patienters följsamhet till egenvårdsåtgärder vid hjärtsvikt : en kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Nina Cicek; [2015]
  Nyckelord :Heart failure; Self-care; Compliance; Patient education; Hjärtsvikt; Egenvård; Följsamhet; Patientutbildning;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGHjärtsvikt är ett livslångt sjukdomstillstånd som påverkar det dagliga livet hos patienten. Trots att behandlingen vid hjärtsvikt har utvecklats och förbättrats de senaste åren, ökar antalet patienter som drabbas av hjärtsvikt. LÄS MER

 5. 5. Effekter av patientutbildning på livskvalité och egenvård hos patienter med hjärtsvikt - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Herrero; Emelie Engberg; [2015]
  Nyckelord :Heartfailure; Patient education as topic; quality of life; self-care; impact; Hjärtsvikt; Patientutbildning; livskvalite; egenvård; effekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en allvarlig och vanligt förekommande sjukdom samt en av de vanligaste orsakerna till sjukhusinläggning. Hjärtsvikt bidrar till en försämrad hälsa och livskvalitet. Egenvårdsåtgärder har en betydande roll för att främja patientens hälsa samt för att förebygga försämring av tillståndet. LÄS MER