Sökning: "lojalitet inom bemanning"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden lojalitet inom bemanning.

 1. 1. “Att göra pengarna värda” - en kvalitativ studie om konsulters delaktighet i organisationens företagskultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Austlid; Fredrik Zorondo Silverbern; [2019-05-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konsult- och bemanningsbranschen slog nytt rekord år 2016 då det rapporterades om att 1,7% av Sveriges befolkning var sysselsatta inom branschen, och att omsättningen uppgick till 32 miljarder SEK (Kompetensföretagen, 2017). I dagsläget finns inga indikationer på att tillväxten kommer att stagnera, tvärtom fortsätter företag att nyttja extern arbetskraft i allt högre utsträckning (Statistiska Centralbyrån, 2018). LÄS MER

 2. 2. Att bli lånad till ett jobb : En kvalitativ studie om bemanningssjuksköterskor och deras upplevelser av att arbeta på korta uppdrag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Asta Skruzdyte; [2018]
  Nyckelord :Yrkessocialisation; lojalitet; utanförskap;

  Sammanfattning : ”Att bli lånad till ett jobb” är en kvalitativ studie om sociala relationer på arbetsplatser som sjuksköterskorna blir placerade på via bemanningsföretag. Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för bemanningssjuksköterskornas arbetssituation, lyfta fram positiva och negativa aspekter och dem påverkande faktorerna för att öppna upp för möjliga förbättringar av arbetssituation. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelser och vård av patienter med aggressivt beteende inom psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Wingbo; [2015]
  Nyckelord :Aggression; nurse-patient relations; psychiatric nursing och nursing care; Aggression; sjuksköterske- och patientrelationer; psykiatrisk vård och omvårdnad;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Studierna visar att våldet har ökat med åren. Riskfaktorer och riskbeteenden har identifierats och orsakerna kan vara flera till att patienten upplever ohälsa. Forskningen inom detta fält har hittills fokuserat på bakomliggande orsaker till patientens aggressiva beteende och bedrivits under många år. LÄS MER

 4. 4. Strategisk bemanning - Inhyrd personal som en långsiktig personallösning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :André Sikland; Martin Johansson; Jonas Pålsson; [2010]
  Nyckelord :Strategisk bemanning; inhyrd personal; bemanningsföretag; organisationskultur; organisatoriskt lärande; personalstrategi; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vi har i vår studie visat att utvecklingen inom användandet av inhyrd personal går mot att företag använder inhyrd personal som en medveten strategi för att lösa sina långsiktiga personalbehov. Strategisk bemanning erbjuder företag en flexibel personalstyrka som kan anpassas efter behov. LÄS MER